الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح سمع ( شنيدن)

درلغت: صدائي را شنيد: آن را با حسّ شنوائي دريافت.
به او گوش كرد:
1-سكوت كرد و از او حرف شنوي كرد.
2- از او اطاعت كرد.
در اصطلاح كسنزان: 
مريد در شنيدن و اطاعت كردن دوحالت دارد: نخست: قبل از گرفتن طريقت، در اين حالت انسان ميتواند هرچيزرا كه ميخواهد در مورد طريقت و اداب و شروط و هر چيز كه راجع به آن است بپرسد و وقتي كه كاملا قانع شد از طريق لمس روحي طريقت بگيرد ؛ اين حالت (تخير) است.
دوم: بعد از گرفتن طريقت بر مريد واجب است كه تماما بشنود و اطاعت كند و حق ندارد در ظاهر سرپيچي كرده و يا در درون اعتراض كند ، نبايد در مورد چيزي كه نميداند سئوال كند تا زماني كه از راهي غير از سئوال كردن به آن علم پيدا كند .
اين حالت مريد با شيخ مثل حالت سرور ما موسي عليه السلام با خضر عليه السلام است ، پس بعد از طريقت سئوالي وجود ندارد مگر اين كه به او اذن و يا دستور داده شود . به اين حالت (تسير) ميگويند
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة