الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح درك


درلغت
درك : اسم مصدر از ادراك به معني الحاق.

در قرآن كريم
اين لفظ يازده بار با مشتقات مختلفش در قرآن آمده است ، كه از آن ميان ميتوان به اين آيه اشاره كرد: ( لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذ موم) قلم 49

در اصطلاح كسنزان
در ك: قدرت يا نيروي روحي مشايخ است كه همت نيز ناميده ميشود، كه باآن مريدان و مردم را ياري كرده و با وجود دور بودن مسافت به فريادشان ميرسند. اين نيرو يك توان روحي فراتر از قوانين ماده و طبيعت است واز اين رو زمان و مكان واندازه و نوع آن را محدود نميكند.
واضح ترين مثال كه خاصيت درك مشايخ را نشان ميدهد عمليات تيغ بازي است و اين كه اين عمليات ميتواند در يك زمان در نقاط مختلف جهان انجام شود و همت پيران طريقت ميتواند همه آنها را دريك زمان درك كند و دريابد تا به هيچكدام از آنان آسيبي نرسد. اين امري است كه نشان ميدهد چگونه پيران طريقت ميتوانند مريد را دريابند ودر جهاد اكبر با نفس و شيطان ياري اش كنند و همچنين امكان درك مريد هنگام مرگ و قبر و هنگام برخاستن از قبر و در محشر وهنگام حساب و كتاب و در بهشت .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة