الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
معناي(اختيار)در طريقت كسنزاني
مابرآنيم كه بحث اختيار ميتواند در نكات ذيل خلاصه و بيان شود : اختيار يكي از داشته ها و ملكه ها و توانائيها و تجلياتي است كه خداوند مثل قدرت شنيدن و ديدن و علم و اراده وچيزهائي مثل آن در انسان قرار داده است و همانطور كه شنيدن و ديدن و بقيه اين ملكات جزئي بوده و در محدوده ادراكات خود محدودند اختيار نيز در انسان جزئي است و كلي نيست . انسان ميتواند خوابيدن و خوردن و حركت كردن و سيركردن در هر جهتي از زندگي را انتخاب كند اما نميتواند انتخاب كند كه هيچگاه مريض نشود و يا هرگاه كه بخواهد صورت خود را عوض كند و يا نفس نكشد . پس اختيارات انسان در زندگي جزئي و محدود است و كلي و مطلق نيست و با اين جزء اختيار كه در انسان وجود دارد او ميتواند هر قدم ممكني ا بردارد . هر اختيار و انتخاب ممكني نتايج معيني را در برخواهد داشت . بعضي از اين نتايج براي انسان آشكاراست و بعضي ديگر نسبتا" نامعلوم اند . مثلا" هرگاه انسان لمس كردن آتش را انتخاب كند نتيجه اش سوختن است در حاليكه اگر كار كردن در شرايط خاصي را انتخاب كند رسيدن به رزقي كه بايد نتيجه آن باشد حتمي نيست. نتايج اختيار هم در شرايط مورد انتظار( مثل آتش و سوختن) و هم احتمالي( مثل كار كردن و كسب روزي)مربوط است به آنچه كه خداوند تعالي براي انسان در لوح خويش نوشته است . هر انسان لوح خاصي دارد كه در لحظه تولد با او نازل ميشود . در آن لوح نتيجه تمام انتخاب هائي كه انسان ممكن است انجام دهد نوشته شده است. مثلا" در آن نوشته شده است كه اگر اين انسان تجارت را انتخاب كند نتيجه اش اين و اين ميشود و اگر كار ديگري را انتخاب كند نتيجه اش آن و آن ميشود . و بر همين اساس نتيجه خاص هر انتخابي نوشته شده است . گاه دو نفر در راه واحدي ميروند يكي از آنان ميميرد و ديگري به آرزو و هدفش ميرسد .اختيار و انتخاب به دست انسان و نتيجه به دست خداست . تمام انتخاب ها و نتيجه هايش تحت نظر و مشيت الهي است زيراخداوند فرموده است :(شما جز آنچه را كه خدا بخواهد نميخواهيد). اگر تو بخواهي كه مطيع خدا باشي نتيجه اي كه برايت به دست مي آيد اين است كه بتواني درآخرت از پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلمطلب شفاعت كني و شايسته دريافت مدد از او باشي تا اين مدد تورا به مراتب بالا برساند . تمام شد
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة