الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح امر خدا و رسولش صلى الله تعالى عليه و سلم

از لحاظ لغوي امركردن يعني طلب كردن . مردي به چيزي امر كرد يعني از كسي كاري را خواست . امر كننده نهي كننده كسي است كه سلطه نا محدودي دارد. امير كسي است كه متولي امارت است . درقرآن كريم: أَطيعوا اللَّهَ وَأَطيعوا الرَّسولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ماده امر در قرآن با مشتقاتش 149بار آمده است . يكي از آن موارد اين است :( خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان امر كرده است). در اصطلاح كسنزان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته افعال پيران طريقت در افعال خدا و رسولش فنا شده است و صفاتشان در صفات خدا ورسول و ذاتشان نيز در ذات آنها فاني گرديده است واز اين رو است كه آنان به واسطه خداورسولش ميشنوند و ميبينند و حركت ميكنندو به واسطه آنان امر ميكنند . پس آنان در حقيقت امر خدا و رسولش در ميان مردم هستند . هركس كه آنها را اطاعت كند خدا و رسولش را اطاعت كرده است و هركس كه از آنان سرپيچي كند از خدا و رسولش سرپيچي كرده است . منظور از اولي الامر در اين سخن خدا كه فرمود :( اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولوالامر منكم)با اشاره به اين سخن فهميده ميشود كه( كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) يعني همه شما سرپرست و همه شما نسبت به زير دستان خود مسئوليد . پس هر سرپرستي تنها در حوزه مسئوليت خود سرپرست است و پيروان و زيردستان او تنها بايد در محدوده مسئوليت او از وي اطاعت كنند . يعني حاكم و رئيس سياسي در امرسياست وقانون ولايت دارد و در آن امور بايد از او اطاعت شودو پدر و مادر نيز در محدوده اي كه شرع نيكي كردن و اطاعت از آنان را تعيين كرده ولي انسان محسوب ميشوند و يك مقام مسئول درمحل كار اطاعتش واجب است .چنانكه از يك امام جماعت تنها بايد در حركات و قرائت هاي نماز اطاعت كرد. البته قانون الهي شرط كرده كه نبايد اطاعت از اولوالامر با معصيت خدا و رسولش همراه باشد :( لا طاعه لمخلوق في معصيه خالق). از ايجا روشن ميشود كه براي هر امري از امور زندگي يك ولي وجود دارد و ولايت امر در ابعاد روحي زندگي با مشايخ طريقت قدس الله سره است و مريدان بايد از آنان در ظاهر و باطن اطاعت كنند تا آنان نيز مريدان را از لحاظ روحي براي رسيدن به خداي تعالي ياري كنند . تمام شد
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error