الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
مباني بيعت درطريقت كسنزاني همچون طريقت هاي ديگر صوفيه

مكتب كسنزاني نيز ابزار خاصي براي ثبت نام و پيوستن افراد در صفوف آموزشي
خود دارد كه ما آن را(لمس روحي) ميناميم. اين شيوه عبارت است از تلقين زباني و به روش دست دادن كه خلاصه آن اينچنين است : مريد روبروي پير طريقت و يا يكي از خلفاي ايشان مينشيند و .
 ودست خودرا به شيوه دست دادن هنگام سلام و احوالپرسي در دست راست او قرار ميدهدو سپس چشمان خويش را ميبندد و متن تلقين ويا جملات عهد را يكي يكي پس از او تكرار ميكند. بلا فاصله پس از اين عهد طالب خود را از مريدان كسنزاني به حساب مياورد . ما تاءكيد ميكنيم كه بيعت مريدبايد دست به دست باشد تا بااين سخن خدا تطبيق كند كه:(ان الذين يبايعونك اما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم) يعني اي پيامبر آن كساني كه باتو بيعت ميكنند در حقيقت با خدابيعت ميكنند . دست خدا بالاي دست آنهاست) و همچنين اين سخن پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم :(هر كس كه با من دست بيعت بدهد ويا با كسي دست بيعت بدهد كه با من بيعت كرده تا روز قيامت وارد بهشت ميشود) . از اين رو ما معتقديم كه بيعت دست به دست براي ورود به طريقت ماواجب است. روش مبايعه در طريقت كسنزاني: اصول طريقت عليه قادريه كسنزاني به استاد راه رسيدن به خداي سبحانه و تعالي و شهر علم لدني رسول اعظم سرور ما محمد برميگرددو اسم اين طريقت نيز از سه تن از استادان بزرگ اين طريقت گرفته شده است . اين طريقت عليه است به خاطرنسبتش با درب شهر علم لدني و وارث علوم محمدي امام عليعليه السلام و قادريه است به خاطر نسبتش با شيخ عبدالقادر گيلاني قدس الله سره و كسنزاني است به خاطر نسبتش با شيخ عبدالكريم شاه كسنزان صلى الله تعالى عليه و سلم. سلسله مشايخ عليه قاريه كسنزاني دوشاخه اند كه از امام علي منشعب شده اند . از طريق جناح اول طريقت ( جناح ذهبي) استادي طريقت به ائمه اطهار از اهلبيت نبوت منتقل شده كه از امام حسينعليه السلام آغاز ميگرددو علوم طريقت در جناح دوم به واسطه يكي از شاگردان امام علي يعني حسن بصري انتقال يافته است . اين دوجناح در شيخ معروف كرخي كه يكي از شاگردان امام علي الرضاعليه السلام و از اساتيدجناح ذهبي است به هم ميرسد و طريقت بعد از او تا امروز و از امروز تا قيامت استمرار يافته و مييابد. درضمن مقام شيخيت توسط مبايعه با دست از يك شيخ به جانشينش ميرسد . پس از اينكه مريد دست راست خود را در دست راست خليفه گذاشت خليفه شروع ميكند صيغه عهد طريقت را(چنانكه ميخوانيد )به او تلقين كرده ومريد هم جمله به جمله تكرار ميكند. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل علي سيدنا محمد الوصف والوحي والرساله والحكمه وعلي اله و صحبه وسلم تسليما. اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمد رسول الله . ايمان آوردم به خداي يكتا و فرشتگانش و كتابها و پيامبرانش و به روز آخرت و به (قدر) خيرآن و شرآن كه از جانب خداي تعالي است. و ايمان آوردم به اينكه سرورمامحمد خاتم پيامبران و سرور فرستادگان خداست . استغفر الله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بر دست قدرت تو يا رب العالمين . استغفر الله العظيم ازتمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بر دست سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلم. استغفر الله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بردست سرور ما علي ابن ابطالبعليه السلام. استغفر الله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بردست دو سلسه جناحهاي طريقت و از آنها نيز دست به دست تا دست شيخ معروف كرخي قدس الله سره. استغفرالله العظيم از تمام گناهانم توبه وبيعت و عهد كردم بر دست سرور ما شيخ عبدالقادر گيلانيقدس الله سره. استغفرالله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بر دست سرور ما شيخ اسماعيل وليانيقدس الله سره. استغفر الله العظيم از تمام گناهانم توبه وبيعت و عهد كردم بر دست سرور ما شيخ عيدالكريم شاه كسنزانقدس الله سره. استغفرالله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بر دست سرور ما شيخ عبدالقادر كسنزانقدس الله سره. استغفرالله العظيم از تمام گناهانم توبه وبيعت و عهد كردم بردست سرور ما شيخ حسين كسنزانقدس الله سره. استغفرالله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم بر دست سرور ما شيخ عبدالكريم كسنزانقدس الله سره استغفرالله العظيم از تمام گناهانم توبه و بيعت و عهد كردم دست به دست بر دست استاد حاضر طريقت حضرت سيد شيخ محمد كسنزان واو را به عنوان استاد و مرشد خود در دنيا وآخرت پذيرفتم . خدا بر آنچه ميگويم گواه و شاهد است . پس از اينكه خليفه و مريد به تكرار عهد طريقت پايان دادند خليفه ميگويد (من اين بيعت را به نمايندگي از طرف شيخ محمد كسنزان به تو اعطا كردم.. آيا پذيرفتي؟)و مريد جواب ميدهد: (بلي قبول كردم). سپس سوره فاتحه(حمد) قرائت ميشود. تمام شد .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة
الاسم: ali amiri      البلد: tehran iran       التاريخ: 22-08-2006
عرض سلام خدمت شما. بنده مدتهاست كه ميخواهم به طريقت قادريه مشرف شوم اما در تهران كسي را سراغ ندارم كه مرا ارشاد كند . اگر ممكن است مرا راهنمايي كنيد . التماس دعا.


أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة