الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح(استاد)

 درلغت
1-معلم
2-لقب علمي دانشگاهي
3-لقب احترام كه معمولا"به آكاهان از كتاب و شعرا و...اطلاق ميشود .
4- كسي كه در نوعي از صنعت مهارت دارد .

در قرآن كريم
در قرآن كريم كلمه استاد به اين شكل نيامده است ولي در ضمن آياتي كه دلالت بر ولي مرشد دارد وارد شده است. نظير اين سخن خداوند تعالي  ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يعني هركس كه گمراه شودتوبرايش ولي مرشدي را نخواهي يافت .

دراصطلاح صوفيه
شيخ ابوالمواهب شاذلي ميگويد :( استاد كسي است كه موهبت ها را عطا ميكند و از رنج كسب كردن رهائي ميبخشد.استاد كسي است كه در احوال از شيخ كاملتر بوده و نسبت به او در معارف و سخن برتر است .استاد كسي است كه دين انبياء تدبيرپزشكان و سياست پادشاهان را در خود جمع كرده است و دارا و ندار درمقابل او احساس فقر ميكنند . استادكسي است كه تصرف در تمكين وروشنگري پيامبران را دارد. استاد كسي است كه دايره ها را كامل كرده و براي نشر آن اوايل و اواخر را درهم پيچيده است . استاد عالم مطلق است و سرور و تكيه گاهي است كه به حقيقت ميرساند . استاد كسي است كه در اخلاق محبوب خداي خلاق است .پس هر استادي شيخ است ولي هر شيخي استاد نيست.)
در اصطلا كسنزان : اصطلاح استاد در ميان صوفيه به معناي شيخ مرشدي است كه مريدان را با استواري بر مسير طريقت صوفيه پرورش ميدهد . اما در نزد مااستاد يك مرتبه روحي مخصوص شيخ كامل است كه با تماميت خود(ذات و صفات و افعال خود) در نور اعظم ذوب شده است .
به همين خاطر قيامش و شنيدنش ديدنش و سخن گفتن و حركت كردنش به خدا و بواسطه اوست تا آنجاكه هر كس به او مينگرد در واقع به نور محمدي و يا به نور الهي كه با هم تفاوتي ندارند نگاه ميكند . هر كس به اين مرتبه روحي بزرگ برسد (مثل شيخ عبدالقادر گيلاني و شيخ عبدالكريم شاه كسنزان)تبديل به منبع روحي تمام انوار و علوم و اسرار محمدي والهي ميشودو به تمام مشايخ زمان خود مدد ميرساند. پس استاد شيخ همه شيخ هاي طريقت و يا رئيس دولت روحي است. او يگانه عصر خويش است كه ميتواند راه هاي جديد براي تصوف استنباط كند و با آنچه كه متناسب با زمان خويش مييابد سالكانش را به خداي متعال برساند . همانطور كه تنها كسي است كه ميتواند امتداد يك سلسله صوفيه را بنا به حكمت الهي متوقف كند . در يك كلام استاد متصرف اعظم در بعد روحي اسلام است .
خواه ديگران اين مقام او را بشناسند و يا نشناسند. اولين استاد در مسير به سوي خداي تعالي مولاي ما امام علي عليه السلام است كه درب ورود به شهر علم محمدي (باطني و ظاهري)است. پس از او حضرت غوث اعظم شيخ عبدالقادر گيلاني در اين مرتبه بزرگ ظهور كرد و در زمان خود موءسس دولت روحي لقب گرفت .( يعني پديدآورنده نظامات و ترتيبات ظاهري آن بوده و به همين خاطر لقب زنده كننده دين گرفت).
مقام استادي پس از ايشان پنهان گرديدتا زماني كه حضرت غوث اعظم شيخ عبدالكريم شاه كسنزان آمد و اين مقام تا امروز در ميان فرزندانش ادامه دارد . استاد در طريقت كسنزان خودش راه به سوي خداست از اين رو هركس كه به او نزديك شود به خدا و سولش نزديك شده است . و هركس كه او را دوست بدارد خدا و رسولش را دوست داشته است و هر كس كه از او اطاعت كند از خدا و رسولش اطاعت كرده است .
و هركس كه در نورش ذوب و فنا شود در نور خدا و رسولش فنا شده است. و در يك كلام هركس كه به او وصل شود به اتصال و اصل و حقيقت رسيده است .
( تمام)
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error