الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
رابطه در طريقت كسنزاني

رابطه
عبارت است از حفظ و پاسداري از تصوير شيخ دريادو خاطرو استمداد از روحانيت مبارك او كه درخداي تعالي فاني شده است . اين رابطه حضور و نور را براي مريد كامل كرده و وي را از امور بي ارزش دور ميسازد . و مريد ميتواند در غيبت شيخ همچون زمان حضور ايشان از او بهره ببرد .و معالجه هاي روحي كه شيخ همواره براي تصفيه درون مريد رابط انجام ميدهد به دست آيد . رابطه يعني آنكه قلب خود را به قلب شيخ واز او به قلب رسول
و ازاو به حضرت الهي ارتباط دهي . هر كس كه اين كار را بكند فيوضات رباني و رحماني بر او نازل شده و به بركت دو نور ميرسد . نور ذكر و نوررسول .

رابطه با شيخ كامل
اين كار اكسيري است براي پاك شدن از خطورات(ذهني و قلبي) بد و ناپسند و وسوسه هاي بد . با رابطه به جاي اينكه در خطورات قلبي و ذهني مريد هنگام عبادت تصاويري از دنيا و زينت هاي آن - مثل مال و زن وفرزند و هرچه كه دوست داشتنش موجب فراموشي خدا ميشود - باشد او به شيخ خود كه درخدا فاني است ميانديشد و اين كار موجب زياد شدن محبت خدا و شوق ديدارش در مريد ميشود . يعني قلب مريد ارتباط پيدا ميكند با وسيلهاي در نزد خدا كه اوخود در خدا فاني است و از خدا مدد ميگيرد تا به مريد مدد برساند.واين وسيله در نزد ما شيخ طريقت است . اين عمل درب شهر علم الهي است وهر كس كه بر اين درب بكوبد حقيقت هاي غيب بر او گشوده شده و باآن ميتواند براي ديدار محبوب اوج بگيرد . اين كار سري است بين شيخ ومريدش و هيچكس - جز آنكه رابطه را انجام ميدهد- از آن اطلاعي نخواهد يافت. اين كار تجسم روح اقدس مقدس است و نشاندنش بر عرش رحمان در مملكت انساني . و يا به عبارت ديگر تجسم نور شيخ و فرود آوردنش درقلب مريد . وآن به اين معناست كه چشمانت را بر دنيا ببندي و از درون به قلبت نگاه كني و از قلبت به شيخ نگاه كني. رابطه.

انجام پيروي كامل است
رابطه بعد روحي همان( پيروي) است كه خداوند در سخن خويش به آن اشاره كرده است (ازمن پيروي كنيد تا خدا شما را دوست داشته باشد). پس هركس كه رابطه را انجام ندهد پيرويش كامل نيست . سر رابطه وارتباط آن با حركت روحي در طريقت: رابطه( راز) طريقت و يا سر ارتباط با خداي تعالي است . پس هر گاه كه مريد عبادت ميكند و از لحاظ روحي نيز با شيخ رابطه دارد و يا او را در عقل و قلب خويش تجسم و تجسد ميكند ميتواند بنا به قدرت ورد و رابطه اش از لحاظ روحي با شيخ در مسير الي الله سير كند . اما اگر رابطه قطع شود مريد حركت ميكند اما سير نميكند . مثل كسي كه درجا حركت ميكند . زيرا راه خدا دشوار و پر خطر است و لازم است كه در آن با عارفي مصاحب شوي كه تو را از لغزش در امان دارد . تمام شد
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة
الاسم: مهدی      البلد: -       التاريخ: 23-01-2010
با سلام
در بحث ذکر ، این که میگویند مثلا:
لفظ ((لا)) را از بیخ ناف بیاورد تا و با اله به شانه ختم کند سپس لفظ ((الا الله)) را بر قلب ضرب کند.
1-)منظور از لفظ : همان صورت کتبی است که باید در خیال از ناف بالا آورد؟
2-)منظور از ضرب چیست؟


أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error