الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح(امي بودن)
 در لغت:
امي: آن كس كه نميتواند بخواند و بنويسد. و امي بودن:ناداني و غفلت.

در قرآن كريم:
اي كلمه در قرآن كريم(6)بار با صيغه هاي مختلفش آمده است . و از آن جمله است:
( الذين يتبعون الرسول الامي الذي يجدونه مكتوبا" عندهم في التوراة و الانجيل).
در سنت پاك:
از ابن عباس نقل شده است كه پيامبر (ص) فرمود : ( ما آخرين امت هستيم ولي اولين امتي هستيم كه مورد حساب وكتاب قرار ميگيرد . گفته خواهد شد :كجاست امت امي و پيامبرش. پس ما اولين آخرين هستيم).

در اصطلاح صوفي:
شيخ اكبر ابن عربي ميگويد:(امي بودن در نزد ما: امي كسي است كه باديد فكري و حكت عقلي براي استخراج آنچه كه در معاني و اسرار است تصرف نميكند . كسي است كه دلايل عقلي در علم به الهيات به او داده نشده است وآنچه كه از دلايل فقهي و قياس ها و علت يابي در احكام شرعي براي مجتهدين هست در او نيست . هنگامي كه قلب را از علم نظري و فكري وشرعي و عقلي پاك كرد امي خواهد بود و ميتواند با سرعت به قابليت گشايش و فتح الهي دست يافته و از علم لدني در هر چيزي بهره مند گردد . همان علمي كه قدرش را جز پيامبران و يا اوليائي كه آن را چشيده اند نميداند .
در اصطلاح كسنزان:
1- امي بودن: بازگشت و رجوع به اصل روحي و دريافت كردن از او _ ونه از كس ديگر_ نور محمدي هنگام بريدن از ديگران در غار نور بر اين اساس امي بوده است . يعني به سوي پروردگارش برگشته بود تا از او دريافت كند . زيرا او (خدا) اصلي است كه نور محمدي از آن ريشه گرفته و صادر شده است .
2_ امي بودن حالي است كه به واسطه آن مريد از لحاظ عقيده به مرحله فطرت سالم باز ميگردد . در ست مثل روزي كه از مادر زاييده شده است . و در اين حالت روحش به روح شيخ مربوط ميگردد و از فيض زلال او بهره ميگيرد و از سرچشمه پنهان او مينوشد و علوم روحي و اسرار رباني را به اندازه استعداد . قابليت و ظرف وجودي خود دريافت ميدارد.
3- مريد در اين حال هرگونه معلومات و دانش هاي اعتقادي را كه از طريق فكر و حس به دست آورده به دور ميريزد و در زمان خودش تمام اين علوم برايش حرام خواهد شد . اين امر اشاره اي است به سخن خدا كه:( و حرمنا علي المراضع). يعني ما شير همه دايه ها را بر او حرام كرديم_ قصص12_. پس امي بودن يعني در يافت (علم و معرفت) از اصل روحي و ترك هر كس غير از او .تمام شد .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة