الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
ضرورت سلوك بر دست شيخ واحد

سئوال:
آيا درست است كه ميگويند يك مرد بين دوشيخ مثل يك زن براي دو مرد است؟ چرا؟ چه اشكالي دارد كه يك نفر از چند جا علم بياموزد؟

پاسخ:
اين سخن تعبيري است از نظر بعضي از مشايخ طريقت هاي صوفيه در مورد شرايط سير و سلوك در راه رسيدن به خداي تعالي . اين سخن تنها يك تشبيه است و حرف درست همان است كه از زبان چند تن از مشايخ و از جمله شيخ اكبر محي الدين عربي قدس سره در فتوحات مكيه ج2 ص 366 آمده است و براي توضيح آن ميگوئيم:( صوفيه دريافت علوم عقلي از هر تعداد از علما را منع نميكنند.زيرا آنها هريك اجتهاداتي دارند كه بر مصادر شرعي شناخته شده تكيه دارد. اما در مورد علم قلوب و طب نفوس مريد بايد به شيخي واحد گردن بنهد زيرا شيخ براي مريد مثل پزشك براي بيمار است و همانطور كه دريافت داروهاي مختلف از پزشكان متعدد درست نيست تربيت نفس نيز در بيش از يك راه و مسير تصوف درست نيست . حتي اگر تمام طريقت هاي عرفاني صحيح باشند .) به همين خاطر است كه شيخ اكبر ابن عربي قدس الله سره ميفرمايد:(اصل اين است كه همانطور يك جهان نميتواند دوخدا داشته باشد ويك مكلف نميتواند از دو شريعت مختلف دو پيامبر پيروي كند و يك زن نميتواند دو شوهر داشته باشد مريد نيز - اگر مريد تربيت باشد - نميتواند دو شيخ داشته باشد . اما اگر ميخواهد مصاحب شيخي شود ولي در پي تربيت نباشد ميتواند مصاحب تمام مشايخ باشد . زير تحت حكم و فرمان آنان نيست . به اين صحبت صحبت بركت ميگويند . اما از اين مسير هيچكس به راه خدا نميآيد . پس حرمت اصل فلاح است . تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error