الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
مسائل جديد در مورد اوراد واذكار

 1- مجاز است كه مريد با هرروشي كه متناسب با حدود شريعت و طريقت باشد براي شيخ خود دعا كند.با اين شرط كه اين دعا را جزو اوراد طريقت به حساب نياورد . ومجاز نيست كه هيچكدام از خليفه هاي كسنزاني روش خودش در دعا را براي مريدان واجب كند. مگر اينكه دعائي به دستور شيخ براي تمام مريدان در جهان عموميت پيدا كرده باشد.

2-درويش نميتواند بدون وضو اوراد خود را به جا آورد . اما اگر در راه بود و وضويش از دست رفت و به هيچ وجه به آب دسترسي نداشت بايد تيمم كند.زيرا اصل در تسبيح و ذكر بر طهارت است.

3-زن حائضه(در دوران قاعدگي) اجازه ندارد كه اوراد خود را به جاآورد تا زماني كه پاك شود.زيرا حكم ورد در اينجا مثل حكم نماز است بدون هيچگونه كم و كاست . پس نماز ذكر است و ذكر نماز است .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة