الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
جايگاه خاص امام عليعليه السلام در طريقت

سئوال:
چرا حضرت رسولصلى الله تعالى عليه و سلم موقعيت امام علي عليه السلام را در ميان ديگر خلفا ممتاز و خاص كرد؟
جواب:
منابع تاريخ اسلامي شهادت ميدهد كه رسول خدا صلى الله تعالى عليه و سلم با صحابه همچون دندانه هاي شانه برابر رفتارميكرد .نزد او بين عرب وعجم آزاد و برده عربي و فارسي وحبشي و رومي فرقي نبود. زيرا ايشان به دلهاشان نگاه ميكردكه ميل به حق داشت وروح هاشان كه جوياي قرب به خداوند بود . ايشان به خاطر نور حكمتي كه خداوند به وي داده بود توانائي آگاهي از نيروهاي باطني هريك از آنان را داشت و از اين راه آنان را در مسير توانائيشان تشويق ميكرد وياريشان ميكرد تا قدرت و استعدادهاي خود را شكوفا سازند. اين از علائم مشخصي بود كه سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلم را از ديگران جدا ميساخت و به همين خاطر بود كه هريك از صحابه خود را به آنچه كه مناسبش بود خاص ميكرد.اين يك صديق بود ديگري فاروق بود وآن يك امين سر او و ديگري شمشير آخته بركفار.... پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلمديدند كه آنچه متناسب با امام علي است و خداوند وي را براي آن آماده ساخته است حمل امانت علوم لدني بعد از اوست . علاوه بر اين ميتوان به پيشگام بودنش در اسلام وداناترين بودنش-به شهادت هر دور و نزديك- اشاره كرد.تا آنجا كه خليفه دوم بعدها در مورد اين منزلت گفت:(اگر علي نبود عمر هلاك ميشد). و دارقطني از ابوسعيدآورده است كه(عمر در مورد چيزي از علي سئوال كرد وپس از آن كه علي پاسخش را داد عمر گفت:(پناه ميبرم از زيستن در ميان قومي كه ابوالحسن در آن نباشد ).. و در روايت ديگر آمده است:(اي علي خداوند پس از تو مرازنده نگذارد).عمر از هر شرايط دشوار كه علي در آن كنارش نباشد به خدا پناه ميبردو هيچيك از صحابه هم به جز علي نگفت(ازمن بپرسيد پيش از آنكه مرا از دست بدهيد). منابع تاريخي گزارش ميدهند كه آغاز كار او در سلوك به شيوه اي شروع شد كه امروز مرسوم است. او نزد رسول خدا آمد و گفت:(اي رسول خدا مرا به كوتاهترين و آسانترين راه به سوي خدا راهنما ئي كن.) پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلمفرمود:(اي علي در خلوت ها بر ذكر خدا مداومت كن). علي گفت:(اين فضيلت ذكر است و همه انسانها ذكر ميكنند ).
پس پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم فرمود:(اي علي قيامت برپانميشود تا زماني كه بر روي زمين كسي باشد كه الله بگويد). آنگاه علي گفت چگونه ذكر كنم اي رسول خدا؟. پاسخ داد:( چشمانت را ببند ومن سه بار ميگويم و تو گوش كن و سپس تو سه بار بگو ومن گوش ميكنم.). پس پيامبر سه بار در حالي كه چشمان وي بسته و صدايش را بلند كرده بودگفت لااله الاالله و علي گوش ميكرد و سپس سه بار علي در حاليكه چشمانش بسته بود و صدايش را بلند كرده بود لااله الا الله گفت و پيامبر ميشنيد.). اين تلقين شفاهي ذكر طريقت است كه حضرت علي در آن مخصوص شده است .
اين راهي است كه حتما" آدمي را به محبت جاودان خداوند ميرساند وحوادث بعدي نيز آن را اثبات كرده است . مخصوصا" وقتي كه مسلمانان خيبر را كه داراي ديوارهاي محكمي بوده است محاصره كردند و پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم دستور حمله به آن را داد . مسلمانان دو روز متوالي بدون سستي به آن حمله كردندو در اين ميان گروهي از آنان نيز شهيد شدند. هنگامي كه پس از دومين حمله مسلمانان بدون پيروزي و فتح شهر بازگشتند پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم حديث مشهور خود را گفت:(به خدا قسم فردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه حمله كننده(كرار)است و گريزنده(فرار) نيست.خداورسولش را دوست داردو خدا و رسولش نيز او را دوست دارند خدا به وسيله او ما را پيروز ميسازد.). چون روز بعد آمد پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم كسي را به دنبال امام علي ابن ابيطالب عليه السلام فرستاد . علي چشمانش را بسته بود و نميديد و يكي از مسلمانان پيشاپيش اوميآمد و راهش ميبرد. وقتي كه پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم او را ديد در چشمانش دميد و بلافاصله در از چشمانش رفت. سپس برايش دعا كرد (خدايا گرما و سرما را از اوببر). از آن پس امام علي ديگر احساس سرما و گرما نكرد لباس زمستان را در تابستان و لباس تابستان را در زمستان ميپوشيد و برايش فرقي نميكرد. سپس پرچم را به اوداد .زره خودرا بر او پوشانيد. شمشير خود ذوالفقار را بر او بست و او را براي گشودن قلعه فرستاد. وخداوند به وسيله او آن روز را روز فتح قرار داد. آنچه كه از اين حديث براي ما مهم است اينستكه پيامبر اعطاي پرچم به يك شخص را همراه با اين شرط كرده بود كه خداورسولش را دوست دارد و خدا و رسولش اورا دوست دارند. محبتي كه در اينجا به آن اشاره شده محبت خاصي است كه بعدها طريقت ناميده شده است و اگرنه كسان ديگري كه براي دو حمله تهاجمي نخست فرستاده شده و گروهي از آنان نيز شهيد شده بودندنيز خدا و رسولش را دوست داشتند. در غزوه تبوك پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم بر منزلت روحي امام علي عليه السلام كه همان مرتبه ولايت است تاءكيد كرد . از سعد ابن ابي وقاص روايت شده است كه گفت:(پيامبر-ص- براي رفتن به غزوه تبوك علي را در مدينه بر جاي خود گمارد . علي گفت اي رسول خدا آياميخواهي مرا در ميان زنان و كودكان بگذاري؟. پيامبر-ص- فرمود :آيا دوست نداري كه براي من به منزله هارون براي موسي باشي؟ با اين تفاوت كه پس از من ديگر پيامبري نخواهد بود) از اين حديث فهميده ميشود كه اگر نبوت به سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلم ختم نميشد علي ابن ابيطالب همرا با رسول اللهصلى الله تعالى عليه و سلم پيامبر ميشد . حالت حضرت عليعليه السلام در اين مورد مثل بعضي از پامبران گذشته بود .اما از آنجا كه رسالت محمديه به پايان رسيده بود مرتبه اي كه به علي رسيد مرتبه ((ولايت)) بود يعني منزلت سرور ما علي ابن ابيطالب عليه السلام پس از او در ميان امتش. حضرت رسول صلى الله تعالى عليه و سلم دو ماه قبل از انتقالش به سوي عالم شهود و حق بر اين معني روحي ولايت علي عليه السلام تاءكيد كرد . ايشان در غدير خم به مردمي كه گرد آمده بودند گفت كه امام علي مرشد روحي آنان است كه پس از آنكه وي آنان را ترك كرد جانشينش خواهد شد. پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلمدر آنجا فرمود:(هركس كه من مولاي او هستم علي نيز مولاي اوست خدايا با دوستدارش دوستي و با دشمنش دشمني كن.) و به اين طريق بر ولايت گسترده و همه گير و مطلق علي بر مسلمانان تصريح كرد. حضرت رسول اعظمصلى الله تعالى عليه و سلم علوم روحي خود را براي امام عليعليه السلام به ارث گذاشت و اخلاق پاك نبوي خود را در او كاشت و صفات مرشد رباني را كه هر كس با او مصاحب شود از علم سرشار نبوي اش فايده ميبرد در او نهاد واحوال زكيه خود را كه او را تزكيه كرده و قلبش را پاك وپاكيزه سازد بر او فرو ريخت . از اين رو صوفيه اجماع دارند بر اين كه امام علي عليه السلام امام و درياي طريقت ها بعد از رسول خدا صلى الله تعالى عليه و سلم است . در اينجا به سخن شيخ طائفتين جنيد بغدادي(قدس الله سره) اشاره ميكنيم كه فرمود:( صاحب ما در اين امر بعد از پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم علي ابن ابطالب (كرم الله وجهه) است او مردي است كه علم لدني به وي داده شده است.) تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة