الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
(عدل الهي و ارتباط آن باجمال وجلال) 

سئوال :
بسم الله الرحمن الرحيم. بعضي ها اينگونه ميگويند كه عدل الهي در نزد صوفيه تجربه اي روحي است كه با ارتباط حضوري از طريق اتصال با خداي جل جلاله بدست ميآيد نه ازطريق كاري انساني و همچنين عدل مثل نور و جمال و محبت از صفات خداي تعالي است . معني اينكه متصوفه عدل الهي را تعبيري از حب و جمال ميدانند چيست؟ لطفا" توضيح دهيد.
پاسخ:
اين كه صوفيه با قضيه عدل الهي به عنوان تجربه اي روحي ناشي از نوعي زيستن برخورد ميكنند ناشي از روش معرفتي آنان است كه براي توضيحش بايد به روشي ديگر در كنارش توجه كرد . منظور ما از روش ديگر همان روش معرفتي علم كلام است . اصحاب علم كلام قضيه عدل الهي را از طريق برخورد عقلي ميفهمند . به عبارتي آن را به قضايائي عقلي بازميگردانند كه داراي مقدمات و نتايج است و ميتواند مورد مناقشه و جدل قرار گيرد اما در هنگام حركت بر امواج عقل( اگر عدل الهي موضوعي باشد كه از طريق عقلي مورد فهم قرار گيرد) آدمي با قضايائي درگير ميشود كه در حاشيه آن قرار دارد . مثل قضيه جبر و اختيار و قضاءوقدر . در گير شدن با اين قضايانيز انديشه را به سوي تناقضاتي منطقي ميبرد كه تا امروز متفكرين نتوانستند از آن رها شوند . صوفيه در ابتداعدل الهي را ميپذيرند و آنگاه بهترين راه اثبات آن را لمس و چشيدن مي يابند و اين كار را نيز از راه تطهير نفس و پاك كردن دل براي آماده شدن ظرف وجدان جهت دريافت عشق خداي تعالي انجام ميدهند. از خلال اين محبت لمس همه حقايق الهي ميسر ميگردد كه يكي از آنها عدل الهي است و در آن هنگام در نظر سالك فيضي از فيوضات الهي به نظر ميرسد كه تفاوت چنداني با نور و جمال و جلال ندارد ...مگر از حيث مقام محب و حال و درجه قربش نسبت به مولايش. تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error