الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
(چرا حضرت رسول اعظمصلى الله تعالى عليه و سلمبراي گسترش
اسلام از عمليات تيغ بازي استفاده نكرد؟)
 

گروهي از روي ناآگاهي وياوانمودكردن به جهل، منكر عمليات تيغ بازي ميشوند وميگويند :اگر اين كار صحيح بود حضرت رسولصلى الله تعالى عليه و سلم براي نشر اسلام آن را به كار ميگرفت و چنين حلقه ها و عملياتي رابه پا ميداشت. ما نيز به نوبه خود از آنان ميپرسيم -آيا سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلممثل حضرت ابراهيمعليه السلامدرقوم خود در آتش نشست؟ -آيا سرور ما محمد صلى الله تعالى عليه و سلم مثل صالح در ميان قوم خود صخره را تبديل به شتر كرد؟ -آيا سرور ما محمد صلى الله تعالى عليه و سلممثل موسي عليه السلام عصا را تبديل به مار كرد؟ -آيا سرور ما محمد :ص:: مانند عيسِي عليه السلام مرده را زنده كرد؟ -آيا قرآن كريم مثل سرور مامحمدصلى الله تعالى عليه و سلم بر هيچيك از انبياءنازل شد؟ -آيا هيچيك از انبياء مثل سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلم ماه را نصف كرده است؟ آيا هيچيك از انبياء مثل سرور ما محمد صلى الله تعالى عليه و سلم شبانه به مقام(قاب قوسين او ادني) سفر كرد؟ پاسخ همه اين سئوالات منفي است. پس آيا به خاطر اينكه حضرت رسول اعظم صلى الله تعالى عليه و سلم معجزه اي شبيه پيامبران ديگر نياورد معجزه آنها صحيح نيست؟ و آيا معجزات سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلم به خاطر اينكه در روش انبياء گذشته نبود درست نيست؟ اگر جواب منفي است پس چرا كسي كه تيغ بازي را انكار ميكند شرط انجام يك كرامت را آن ميداند كه بر دست پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم نيز انجام شده باشد؟ از ائمه محمديه و حافظان آن، تعداد بسياري از كرامات اوليا و صالحين در زمانهاي صحابه و تابعين و تابعين تابعين و بقيه اعصار نقل شده است كه سندي در اثبات اينكه پيامبر آنها را انجام داده باشد وجود ندارد.پس آيا اين كرامات -عليرغم تواتر نقل آنها-درست نبودند؟ كار هاي خارق العاده از امور (تكليفي) نيست بلكه نتيجه تقوا بوده و با آن ،انسان متقي به تناسب تقوا مورد تكريم قرار ميگيرد. (ان اكرمكم عندالله اتقيكم)حجرات13 و به خاطر اينكه تكليفي نيست لازم نيست كه شرط بقيه واجبات و سنن شرعي را نيز داشته باشد. اصل در آن بر اقرار و وجود متون شرعي براي اثبات كرامات اوليا و صالحين است و اين هم امري است كه هيچ اختلافي در گروههاي امت اسلامي در موردش وجود ندارد. ولي نوع و كيقيت اين كارهاي خارق العاده امري است كه به خدا باز ميگردد . سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلم براي دعوت به سوي خدا راه و روشي داشت كه خداوند آفريدگار(جل و علا) به اوآموخته بود . آو بنا به توصيف خودش و و حقيقتا" شهر علم الهي بود .هم در اين عرصه و هم تمام عرصه ها. پس از ايشان نيز يك در براي اين شهر همواره گشوده ماند كه از اين چشمه زلال دانش برميگيرد و آن را در ميان هر نسلي با راه و روشي كه متناسب با آن نسل باشد گسترش ميدهد. يكي از اين روشها تغيير زبان گفتگو و روش بيان علوم و افكار است . و همينطور تغيير دادن (كارهاي خارق العاده وروش اظهار آن. و همه اينها به اذن و مشيت خداي تعالي است.تمام.،

الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة