الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
حضرت سيد شيخ محمد کسنزانی حسينی(قدس الله سره)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله و الصلاة والسلام الاتمام الاکملان علی حبيبه و مصطفاه الوصف و الوحی والرسالة و الحکمة و علی آله و صحبه وسلم تسليماً. و اما بعد.همانا حضرت سيد شيخ محمد کسنزانی حسينی قدس الله سره رئيس طريقت عليه قادريه در جهان است. او يکی از سرشناس ترين بزرگان عراق وجهان اسلام و ستاره ای است از ستارگان آسمان انديشه و عرفان .
نه تنها به خاطر اينکه شيخ طريقت صوفيه است بلکه به خاطر شايستگی های ذاتی و صدارت و پيشگامی که در عرصه های دينی و سياسی و اجتماعی و علمی دارد . حضرت سيد شيخقدس الله سره از خانواده حسينی هاشمی ريشه گرفته است که خود شاخه ای از شاخسار شجره مصطفوی است. درختی که ريشه اش استوار و شاخه هايش در آسمان است. او سيد شيخ محمد فرزند يید عبدالکريم فرزند سيد عبدالقادر فرزند سيد عبدالکريم شاه کسنزان فزرند سيد حسين فرزند سيد حسن فرزند سيد عبدالکريم فرزند سيد اسماعيل وليانی فرزند سيد محمد نودهی فرزند سيد علی بابا وندرينه فرزند سيد بابا رسول کبير فرزند سيد عبد السيد ثانی فرزند سيد عبدالرسول فرزند سيد قلندر فرزند سيد عبد السيد فرزند سيد عيسی احدب فرزند سيد حسين فرزند سيد بايزيد فرزند سيد عبدالکريم اول فرزند سيد عيسی برزنجی فرزند سيد بابا علی همدانی فرزند سيد يوسف همدانی فرزند سيد محمد منصور فرزند سيد عبدالعزيز فرزند سيد عبد الله فرزند سيد اسماعيل محدث فرزند امام موسی کاظم فرزند امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر فرزند امام زين العابدين فرزند امام حسين فرزند امام علی ابن ابيطالب عليه السلام و خانم فاطمه زهراء (س) دخت گرامی پيامبر خدا و خاتم پيامبران و رسولان محمد مصطفی صلى الله تعالى عليه و سلم است . اما لقب (کسنزان) که بر خانواده شيخ اطلاق می شود لقب جدشان ولی صالح و عابد و زاهد سيد عبد الکريم اول است . کسنزان کلمه ای است کردی به معنی شخصی که حقيقت او را هيچکس نمی داند و علت اطلاق اين نام بر اين آقای پربرکت آن بود که ايشان چهار سال از مردم کناره گرفت و در يکی از کوه های قره داغ (يعنی کوه سياه – در اطراف سليمانيه) با پروردگارش خلوت کرد و از قرب او لذت برد و با عبادتش ماءنوس گشت و وقتی کسی از شيخ در اين مورد سوال کرد ايشان پاسخ داد: (کسنزان) يعنی هيچکس نمی داند. اينچنين شد که اين کلمه لقبی شد برای اين آقای شريف که پس از او نيز به فرزندان و نوادگانش رسيد . همينطور اين اسم در زبان مردم برای ناميدن طريقت عليه قادريه کسنزانيه که شيخيت آن را خود شيخ و فرزندانش به عهده داشته ودارند به کار می رود. پس اسم کسنزان هم لقب خانواده و هم اسم طريقت بوده و علاوه بر آن اصطلاحی است که دارای معانی عميق است .
و اما عشيره ای که اين اسم و يا همان خانواده شيخ محمد قدس الله سره به آن وابسته است عشيره سادات برزنجی است . جد اعلای اين عشيره شيخ عيسی برزنجی است . او نخستين کسی بود که در برزنجه واقع در شمال عراق ساکن شد و خداوند به نسل او از لحاظ تعداد و موقعيت و آبروی دنيايی و اخروی برکت بخشيد . امروز عشيره سادات برزنجی بزرگترين عشيره سادات بزرگوار در شمال عراق است . ولادت و رشد او .
 سيد شيخ محمد کسنزانی حسینی قدس الله سره صبح روز جمعه چهاردهم صفر 1358 هجری برابر با پانزدهم آوريل 1938 (26 فروردين 1317 هجری شمسی) در قريه کربچنه از ناحيه سنکاو در استان کرکوک به دنيا آمد . قريه ای که حضرت شيخ قدس الله سرهدر آن به دنيا آمد، وطن پيران طريقت کسنزانی است . در سالهای نخستينی که ايشان در کربچنه گذراند شيخ طريقت پدرش سيد شيخ عبدالکريم کسنزانی قدس الله سره بود که شيخيت را از برادر بزرگترش شيخ زاهد صاحب خلوت ها سيد شيخ حسين کسنزانیقدس الله سره دريافت کرده بود .
لقب سلطان همواره برای سيد شيخ حسين کسنزان به کار برده می شده است و هم ايشان بوده است که اين فرزند نو رسيده را محمد ناميد و بشارت داد که او به زودی ولی زمان خود و دارای قدرت و سلطه و جايگاه وسيع روحی در طريقت خواهد بود. در چنين فضای روحانی و در اين صفا شيخ بر شانه های اوليای بزرگ بر ميباليد و آنها را همواره در حال رکوع و سجود و تسبيح و تفکر و تدبر می ديد. مردانی که علاوه بر اين دارای موقعيت و جايگاهی موءثر در عرصه های ملی و وطنی بودند. مثلاً سلطان حسين قدس الله سره فرمانده لشکريانی بود که از شيوخ عشاير و صاحبان مقام به رهبری سيدعبدالکريم و همچنين مجاهدی که شهرتش در همه جا زبانزد است (شيخ محمود حفيد)گرد آمده بود. همان شيخ محمودی که در برابر انگليسی ها وقتی که در عراق حضور پيدا کرده بودند مقاومت کرد . سلطان حسين قدس الله سره فرمانده نبردکربچنه و همچنين نبردی بود که بعد ها به نبرد " در بند بازيان " معروف گشت . در نبرد دربند بازيان انگليسی ها شکست خوردند و کاپيتان مار فرمانده لشکر انگليس اسير شد . سلطان حسين در اين نبرد ها با آنکه هنوز جوانی بود همچون قهرمانان و مبارزانی که بعدها ازآنانان با نام (بنان) نام برده شد، دچار ابتلاء و آزمودگی شد . حضرت سيد شيخ حسين کسنزان فرزند ارشد شيخ عبدالقادر کسنزانقدس الله سرهعابد زاهد و قهرمان مجاهد است که رهبری مبارزات عليه روس ها را در سرحدات ايرانی منطقه بانه بر عهده داشت و همچنين در نبرد (ميدان) با روءسا و عشاير کرد و سادات برزنجی همراه بود .
و اما پدر شيخ حضرت شيخ عبدالکريم قدس الله سره است که متولی شيخيت طريقت شد . او از شخصيت های بزرگ دينی و اجتماعی بود که تعداد مريدان بر دستش کثرت زيادی يافت و افق های زيادی را در ارشاد و تربيت و سلوک گشود . در چنين فضاهای سرشار از روحانيت و اخلاقيات و نمونه های والا شيخ ما بزرگ شد و از اين چشمه پاک زلالی گوارا را نوشيد و بر اساس فضيلت بزرگ شد . البته با تمامی معانی که در کلمه فضيلت وجود دارد . تحصيل و مطالعه: شیخ محمد کسنزان طريقت را از پدر خويش دريافت کرد و همراه با آن علوم تصوف را نيز به شکل گسترده ای فرا گرفت . و بدين ترتيب ملکه ای فکری شد که به وسعت افق ممتاز و يگانه بود. او آنگاه اين دارائی را با مطالعه و دانش آموزی از دانشمندان بزرگ عصر خويش و فقهای شهر خود در مدرسه دينی پدر بزرگش(مدرسه دينی کربچنه)تکامل بخشيد . علوم عربی و اسلامی را از دانشمندان بزرگی مثل (ملا کاکا حمه سيف الدين) وملا علی مصطفی ملقب به (علی ليلان) و (ملا عبد الله عزيز کربچنی) آموخت. آنگاه به اين مقدار از علوم نيز اکتفا واين گنجينه را با کثرت مطالعه که بيانگر همت والايش بود، پرورش داده و افزايش بخشيد. شيخ کتابخانه ای نادر دارد که در برگيرنده هزاران کتاب و دستنوشته است وايشان آن را با سختی گرد آوری کرده است، با اين همه ايشان هفده سال مستمراً به " دارالمخطوطات " و کتابخانه " اوقاف عامه " وکتابخانه "حضرت قادريه شريف" می رفت و به مطالعه می پرداخت. ايشان در اول وقت کار کتابخانه وارد آن می شد وتا پايان زمان رسمی از آن خارج نمی شد. اما علم تصوف و ملکه های آن را علاوه بر آنکه از طريق فيض ربانی دريافت داشت سالها نيز برای کسب آن به مجاهده و رياضت پرداخت . برای به دست آوردن علوم نقلی تصوف نيز همواره به تحقيق و مطالعه می پرداخت . بهترين شاهد بر اين حقیقت کتاب "دايرة المعارف کسنزان در مورد اصطلاحات اهل تصوف وعرفان " در 24 جلد است که ايشان آنرا نوشته است . نشستن بر سجاده شيخيت : از نظر اهل طريقت نشستن بر سجاده طريقت از انتخاب آسمانی نشاءت گرفته و اين انتخاب توسط خدا  و رسول او صلى الله تعالى عليه و سلم صورت می گيرد و هرکس که برای اين مسوليت بزرگ انتخاب شود دائماً مورد نظر و مراقبت خداوند است و خداوند مدام از نور خويش بر او جاری می سازد و هرچه بخواهد به او مدد می رساند تا شايسته وراثت محمدی و انجام مسئوليتهای امر به معروف و نهی از منکر و تربيت روحی پيروان و مريدان عمل کند . امر در مورد شيخ قدس الله سره اينچنين بود و ديگر داستان زيارتی است که حضرت شيخ عبدالکريم کسنزانقدس الله سره در حاليکه سيد شيخ محمد قدس الله سره نيز با او بوده از ضريح مشايخ گرامی در قريه کربچنه به عمل آورد و در اين زيارت تعداد زيادی از خلفا و دراويش و بزرگان حاضر بودند. پس از آنکه حضرت شيخ عبدالکريم قدس الله سره مراسم زيارت را به پايان رساند در حاليکه آثار شادمانی در صورتش پديدار بود نشست و فرمود : ( ای فرزندان درويش من از امروز شيخ شما شيخ محمد است اين امر استادان ماست . هر کس از او اطاعت کند از ما اطاعت کرده است . هر کس او را دوست بدارد ما را دوست داشته است و هر کس از فرمان او خارج شود از فرمان ما خارج شده است . ) سپس به ضريح مشايخ نگاه کرد و گفت: ( من اکنون او را به شما سپردم . اين آخرين زيارت من خواهد بود . آنگاه در حالی که به فرزندش شيخ محمد اشاره می کرد گفت : ( او نماينده و وکيل شما است شما خودتان او را به وکالت خويش انتخاب کرده ايد. ) اين داستان نشانگر اذن و اجازه انتقال شيخيت طريقت از حضرت شيخ عبدالکريم قدس الله سره به حضرت شیخ محمد کسنزان قدس الله سره است .
آنچه که شيخ در مورد آخرين زيارت آبا و اجدادش گفته بود به وقوع پيوست . ايشان پس از مدت کوتاهی در سال 1398 هجری برابر با 1987 ميلادی يه سوی رفيق اعلی پرواز کرد . محمد قره داغی (رحمه الله) رئيس علنای سليمانيه در مرثيه ای تاريخ وفات شيخ را اينگونه آورده است : وفاتکم کارثه عبدالکريم تاريخکم (فی جنة الخلد قيم) وفات ايشان برای دوستان و خليفه ها و مريدان و همه مسلمانان فاجعه بزرگی بود زيرا ديگر کسی نبود که بنواند همچون او اينچنين در هر دو بعد روحی و مادی پيشوا و نمونه باشد . آنگاه علما و شعرا و ادبا در سوگ و مدح و ثنای جانشينش آثاری پديد آوردند . پس از او فرزندش شيخ محمد کسنزان قدس الله سره جانشين پدر شد . در اينجا ترجمه ابياتی که شيخ علامه عبدالمجيد قطب از دانشمندان مشهور عراق و رئيس علمای کرکوک در سوگ شيخ و ثنای جانشينش شيخ محمد کسنزان سروده را می خوانيم : از چشم وفاداران نا پديد گشت . - مرشدی که از اهلبيت مصطفی بود . – آقايی بود فرزند آقايی فرزند آقايی - و همه آنان به برتری و شرف رسيده بودند .- شيخ کوچ کرد و برای ما چه گذاشت؟- سوزشی در دل و اندوهی بزرگ .- درست است که شيخ از پيش ما رفت اما- بر جای خود شير نری را نشانده است .- شيخ رفت و پس از او بر جا ماند - طلائی که تنها عارفان آنرا می شناسند . – شيخ نمرده است زيرا پس از آمد - آنکس که پا جای پای پدر نهاد و بر مسيرش رفت و اين چنين بود که شيخ محمد کسنزان قدس الله سره پس از آنکه پدرش شيخ عبدالکريم کسنزان قدس الله سره به نزد خدا رفت بر جای او نشست و متولی امور طريقت گشت و در سال 1398 هجری برابر با 1978 ميلادی خلفا و دراويش به عنوان استاد روحی با او بيعت کردند . شهرت شيخ محمد کسنزان گسترش يافت و از همان نخستين روز ها شهرت شيخيت او به همه جا رسيد و مردم در گروه های مختلف به سوی او روی آوردند . شيخ همراه با صدق و اخلاص دارای شخصيتی جذاب و پايداری در راه دعوت به سوی خدااست که موجب جذب تعداد زيادی از طلاب علوم دينی و همچنين پزشکان و متخصصين علوم مختلف به سوی ایشان شده است . طريقت کسنزانی در تمام سرزمين عراق گسترش يافت و ديگر شهر و قريه ای نماند که شيخ محمد تکيه ای برای مريدان و پيروان نداشته باشد . طريقت از عراق نيز عبور کرد و به سرزمين های ديگری مثل ايران و ترکيه و جمهوری های قفقاز و هند و پاکستان و ايالات متحده آمريکا و بعضی از کشور های اروپايی نيز رسيد . که اين امر نشان دهنده قدرت دامنگستر شيخ در معرفت و تربيت و ارشاد است . شيخ محمد کسنزانقدس الله سره کرامات زياد و کشف و شهود عرفانی واضحی دارد ولی همواره از بيان آن اعراض کرده و به هيچکس نيز اجازه نمی دهد تا در مورد آن سخن بگويد . ايشان مريدان رانيز از تکيه بر کشف و شهود بر حذر داشته و می فرمايد : (تصوف دو خصلت است . استقامت و آرامش و بزرگترين کرامت استقامت بر شرع خدای تعالی است .) خلوت های ايشان : حضرت شيخ محمد کسنزانقدس الله سرهدر دوره پدرش چند خلوت گذرانده بود و لی بالاترين آنها شش ماه پس از به عهده گرفتن شيخيت در امور طريقت بود که در بيستم شعبان 1398 هجری برابر با 1978 ميلادی انجام گرفت وتعدادی از دراويش و خلفا نيز با او همراه بودند . آنان پس از فراگيری انضباط و نظم خلوت و اوراد آن از زبان استاد خويش با نيت خالص وارد خلوت شدند. ايشان در سال 1399 هجری برابر با 1979 ميلادی برای بار دوم وارد خلوت شد و اينبار دوبرابر تعداد دراويشی که در خلوت اول با او همراه بودند با ايشان همراه شدند و ايشان قانون و نظام خلوت را برايشان بيان کرده و در نتيجه همه آنان از خلوت خويش بهره بردند .
آثار علمی و عرفانی:
آثار چاپ شده :
1- انوار رحمانيه در طريقت عليه قادريه کسنزانيه
2- انتشار کتاب جلاء الخاطراز سخن شيخ عبدالقادر
3- کتاب طريقت عليه قادريه کسنزانيه
4- دايرة المعارف کسنزان در اصطلاحات تصوف و عرفان .
آثار زير چاپ:
الروءی و الاحلام فی منظور الصوفی
– خوارق الشفاء الصوفی والطب الحديث
– الکرامات فی طور الجديد – الکسنزان والانسان
– التصوف... قانون السماء الاول
– الدعاء مع العباده
-اطاله الشعر فی الاسلام
–السبحه فی الاسلام
–الخلوه في الاسلام
–التکايا بيوت الله
-المولد النبوی واهميته فی عصر الحديث
– البيعت و المعاهده عند الصوفيه .
علاوه بر کارهای ياد شده از موارد ذيل می توان نام برد :
1- تاءسيس دانشگاه شيخ محمد کسنزان که علاوه بر عرفان در آن اقتصاد . سياست .قانون . زبان . علوم محاسبات و رياضيات تطبيقی آموزش داده می شود .
2- ايجاد تقويم اسلامی جديد برمبنای تولد پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم
3- تاءسيس(مجلس مرکزی صوفيه در عراق)
4- تاءسيس پايگاه اينترنتی(تصوف اسلامی)
5-تاءسيس پايگاه اينترنتی (طريقت عليه قادريه کسنزانيه)
6-تاءسيس ( مرکز جهانی تصوف ومطالعات روحی).تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة
الاسم: یونس      البلد: younes_shilan@yahoo.com       التاريخ: 25-05-2007
به ناوی خووا
به درودسلاو بوو استاد حاضرمان حضرت غوث محمد(قدس سره)
من له مهاباد له ایران سلاوی همو برا درویشان دگینم
رحمت له پیر و استادمان

جمعه4/3/86 کات 30/7

الاسم: یونس      البلد: younes_shilan@yahoo.com       التاريخ: 12-06-2007
سلام

سلام بر استاد حاضر غوث زمان شیخ محمدکسنزانی

younes az mahabad
iran

الاسم: هیمن      البلد: سقز       التاريخ: 06-01-2008
سلام براستاد حاضرحضرت غوث محمدکسنزانی بالتماس دعای خیر..خلیفه هیمن ازسقز

الاسم: محی الدین      البلد: جیلان_ایران       التاريخ: 14-01-2009
السلام علیک یااستادالکسنزان
السلام علیک یا غوث الزمان
السلام علیک یا نور صراط المستقیم
یا غوثناادرکناجمیع المریدان.
اللهم احفظ استادنا
اللهم احفظنا بنور استادنا
امین یا رب العالمین

الاسم: درویش      البلد: ایران       التاريخ: 11-03-2010
السلام یا سیدی و سندی و تاج راسی و نور عینی

الاسم: راشد      البلد: ایران-گیلان       التاريخ: 21-06-2010
یاهو یا کسنزان قادری

الاسم: وریا قوامی      البلد: ایران سنندج       التاريخ: 22-08-2010
اللهم احفظ لنا استاذنا وشیخنا
شیخ محمد عبدالکریم الکسنزانی

الاسم: شیما      البلد: ایران-سنندج       التاريخ: 25-10-2010
یاهویاکسنزان السلام علیک یاغوث الزمان یارب بالمصطفی احفظلنا شیخنا یارب بالمصطفی انصرلنا شیخنا آمین یارب العالمِین التماس دعایاپیرحاضر

الاسم: شیما      البلد: سنندج       التاريخ: 28-10-2010
یاهویاکسنزان. السلام علیک یاغوث الزمان. یارب بالمصطفی احفظلناشیخنا. یارب بالمصطفی انصرلناشیخنا. امین یارب العالمین. التماس دعای خیریاپیرحاضر.

الاسم: مرتضی رنجبر      البلد: ایران فارس آباده       التاريخ: 27-11-2010
سلام برحضرت شیخ محمد کسنزانی حسینی مددیاسیدی ومولایی

الاسم: خلیفه علیرضا{اباجنید}      البلد: ایران{ابادان}       التاريخ: 03-03-2011
السلام علی شیخی وسندی وتاج راسی الغوث محمدالکسنزان الحسینی(قدس الله سره العزیز)

الاسم: خلیفه علیرضا{اباجنید}      البلد: ایران{ابادان}       التاريخ: 03-03-2011
السلام علی شیخی وسندی وتاج راسی الغوث محمدالکسنزان الحسینی(قدس الله سره العزیز)

الاسم: الخادم...خلیفه علیرضا      البلد: ایران(ابادان)       التاريخ: 04-03-2011
السلام علی اهل التقوی والمعرفه.واهل الجود والاحسان. یابدرالکسنزان * نسئلک بلا اله الاالله وبمحمد رسول الله وبعلی ولی الله وبأولی الأمر منا*شیخ الکسنزان*(انظر علینا یا مقتدانا نظرتا کریمه) نحن فقراء والفقر فخرنا. جودعلینا یاسر الکسنزان.......... والسلام.

الاسم: الخادم...خلیفه علیرضا      البلد: ایران(ابادان)       التاريخ: 04-03-2011
السلام علی اهل التقوی والمعرفه.واهل الجودوالاحسان. یابدرالکسنزان* نسئلک بلااله الاالله وبمحمدرسول الله وبعلی ولی الله وبأولی الأمرمنا*شیخ الکسنزان*(انظرعلینایامقتدانا نظرتا کریمه) نحن فقراءوالفقرفخرنا.جودعلینایاسرالکسنزان.......... والسلام.

الاسم: اديب جعفري      البلد: ايران_ سنندج       التاريخ: 09-03-2011
با سلام خدمت استاد حاضر شيخ محمد كسنزاني و دعا گوي سلامتي استادمان خادم استاد وتمام دراويش قادري كسنزاني اديب از سنندج از خانقاه خليفه فتاح

الاسم: فرهاد      البلد: بانه       التاريخ: 20-03-2011
سلام بر استاد حاضر غوث زمان شیخ محمدکسنزانی
اینجانب مدتی است با مشکلی مواجه شدهام ولذا از شما خواهشمندم که شماره تلفن خود را به این ایمیل بفرستید یاهو یا کسنزان

الاسم: یعقوب مرادی کریق      البلد: اردبیل       التاريخ: 13-04-2011
سلام بر سیدوسرورمان استادحاضر

الاسم: سيدمحسن      البلد: ايران خوزستان بندر ماهشهر       التاريخ: 19-06-2011
السلام عليك يا نور عيني يا تاج الراسي حضرت شيخ سيد محمد سيد عبدالكريم الكسنزاني الحسيني ارواحنا فداك
الهي بحق القران و بالحق مصطفي احفظ لنا الشيخنا

الاسم: علی      البلد: زنجان       التاريخ: 09-07-2011
با سلام وعرض ارادت خدمت حضرت غوث محمد وجناب دکتر نهرو لطفا در مورد وضعیت ایران وتکلیف مریدان چاره ای بیاندیشید ومارا از سرگردانی نجات دهید بهخصوص که ما قبلانزد سید یحیی ذکر میکردیم ولی الان شخص مناسب ودلسوزی در طریقت ایران سراغ نداریم باکمال احترام وادب مریدان زنجانی ایران

الاسم: مرید      البلد: ایران       التاريخ: 21-07-2011
سلام علی جان. سیدیحیی هم خودش فریب خورده وهم دیگران رافریب داده. شماره تماس یاایمیلت رادراین صفحه درج کن.....متشکرم

الاسم: مریم حنفی      البلد: زیبا       التاريخ: 24-07-2011
سلام من مریم حنفی هستم برایم دعا کنید که به عراق بیایم جناب محضر شیج اعضم

الاسم: امید کریمی آذر سنه ای      البلد: بندرعباس-ایران       التاريخ: 31-07-2011
سلام عرض بیت له حضور موبارکی غوثنا سیدشیخ محمد کسنزانی ابونهرو

الاسم: سيروان      البلد: سنندج       التاريخ: 15-09-2011
سلامبر غوث زمان قطب ارشاد مرشد اعظم حضرت حاج سيد شيخ محمد كسنزاني (قد)
سيروان زندسليمي

الاسم: خادم . خلیفه محمد داستان علی      البلد: بانه - ایران       التاريخ: 18-11-2011
السلام علیک یا غوث الزمان و یا بدر الکسنزان حضرة السید الشیخ الغوث محمد الکسنزانی الحسینی (قدس الله سره )و تحیاتی لنجله الاکبر جناب الدکتور السید الشیخ نهرو ا لکسنزانی وکیل عام لرئیس الطریقه . و نبقی دراویش العالم تحت ظلک المبارک یا غوثنا یا وکیل المصطفی (ص) .

الاسم: حسام      البلد: ضيامرادي       التاريخ: 06-01-2012
ياهوياکسنزان. السلام عليک ياغوث الزمان. يارب بالمصطفي احفظلناشيخنا. يارب بالمصطفي انصرلناشيخنا. امين يارب العالمين. التماس دعاي خيرياپيرحاضر.
حسام ضيامرادي از سنندج (تکيه شيخ محمد کسنزاني به سرپرستي خليفه جلال زندسليمي )

الاسم: علی ت از آباده      البلد: آباده       التاريخ: 07-02-2012
سلام و درود بر زمان قطب ارشاد مرشد اعظم حضرت حاج سيد شيخ محمد كسنزاني
یا حضرت دوستت درام و از شما مدد میخواهم کمکم کن تا بتوانم وظایفم را بهتر انجام دهم

الاسم: اسرا      البلد: تهران       التاريخ: 07-02-2012
مدد یا غوث محمد

مدد یا شیخ محمد

الاسم: وحید نجفی      البلد: تبریز       التاريخ: 14-02-2012
سلام علیکم به استاد شیخ محمد مرا دعا کن یا علی اعظم مددی

الاسم: یحیی صمدی      البلد: سنندج تودار       التاريخ: 24-02-2012
سلام خدمت حضرت شیخ محمد التماس دعا

الاسم: حاج عباس فروزان      البلد: تهران       التاريخ: 26-02-2012
باعرض سلام و ارادت خدمت حضرت شيخ محمد کسنزاني

الاسم: حاج عباس فروزان      البلد: آستارا       التاريخ: 26-02-2012
باعرض سلام و ارادت خدمت حضرت شيخ محمد کسنزاني

الاسم: یحیی صمدی      البلد: سنندج       التاريخ: 26-02-2012
سلام علیکم خدمت شبخ محمد کسنزانی التماس دعا

الاسم: مختار صمدی      البلد: سنندج       التاريخ: 10-03-2012
سلام خدمت حاجی شیخ محمد التماس دعا دارم

الاسم: حاجی صالح صمدی      البلد: سنندج تودار روته       التاريخ: 10-03-2012
سلام علیکم خدمت حاج شیخ محمد آرزوی زیارت روی شما را دارم التماس دعا

الاسم: وریا قوامی      البلد: سنندج ایران       التاريخ: 15-07-2012
اهل شهامت کسنزانیه
عاشق پیغمبر کسنزانیه
دارای کرامات پیر کسنزانیه

الاسم: شهره      البلد: شیراز       التاريخ: 22-07-2012
مددیاشیخ کسنزان(قدس سره)

الاسم: رزگار محمدی      البلد: سنندج       التاريخ: 31-07-2012
یاهو
یاکسنزانی

سلام خدمت حاج شیخ محمد

التماس دعا

الاسم: لقمان قادري      البلد: سنندج (روستاي دره خشکه )       التاريخ: 17-08-2012
با سلام خدمت رييس طريقت قادري کسنزاني حضرت شيخ محمد کسنزاني التماس دعا

الاسم: فریبا      البلد: شیراز       التاريخ: 08-09-2012
چه کنم تو که استاد جهانی و من درویش خرابات تو ارباب وفایی و من نوکر ارباب مدد یا استاد مدد یا غوث گیلانی

الاسم: هاشمه فروزان      البلد: تهران       التاريخ: 12-09-2012
با سلام عرض ادب حضور مبارک شیخ التماس دعا

الاسم: مرضیه      البلد: کوی درویشان       التاريخ: 13-09-2012
جهانیان همه گرمنع من کنند ازعشق من آن کنم که خداوندگار فرماید ما درویشیم و قلندروار می گ
ردیم ما عاشقانه پی دلدار می گردیم* مددیاغوث محمد جان

الاسم: خادم      البلد: ازتبریز       التاريخ: 30-10-2012
السلام السسیدالشیخ محمدکسنزان و السیدالشیخ نهروکسنزان وکیل عام الریسه الطریقت.
مددمددمددمددمددمددمدد

الاسم: خادم خانم      البلد: تبریز       التاريخ: 30-10-2012
با سلام وعرض ادب و احترام
مشتاق دیدارتان هستیم.مددمددمدد
مشتاق به جواب ایمیل وارتباط با شما هستم


الاسم: زانيار      البلد: ايران       التاريخ: 30-10-2012
سلاو له شيخ محمد و ياران ومريداني
[مدد يا شاه حسين]زانيار دانشجوي دانشگاه بوعلي همدان

الاسم: جواد      البلد: کرج       التاريخ: 01-11-2012
من يکي از مثلا درويشان کرجم من خجالت زده ام از خداي خودم و از استاد حضرت شيخ محمد کسنزاني که جانم قربانش چون نتوانستم به اعمال و عهد خودم عمل کنم و ميدانم که هم خداوند متعال و هم شيخ بزرگوار از من روي گردانده اند و من دارم ديوانه ميشوم به خدا خسته ام از اين همه بد بياري ها از اين همه بدبختي ها
خدايا خسته ام

خدايا دلم برات تنگ شده

الاسم: بهار      البلد: تهران       التاريخ: 02-11-2012
سلاو
يا شيخ خواهشت له ده کم دعام بو بکا
تاکو بکاماوه سه ر ره گي راست

الاسم: درویش      البلد: ایران       التاريخ: 05-11-2012
السلام ای غوث زمان مددیاشاه کسنزان

الاسم: خلیفه طاهر      البلد: ایران کردستان دیواندره       التاريخ: 12-12-2012
اسلام یا حضرت سيد شيخ محمد کسنزانی حسينی(قدس الله سره)

الاسم: فریدون خانی      البلد: ایران کردستان دیواندره       التاريخ: 12-12-2012
اسلام یاحضرت سيد شيخ محمد کسنزانی حسينی(قدس الله سره)

الاسم: فریدون خانی      البلد: کوردستان دیواندره       التاريخ: 17-12-2012
اسلام علیک یاغوث زمان
اسلام یاشابازی گیلان
اسلام علیک یا قطبی زمان

الاسم: فاطمه      البلد: ایران       التاريخ: 09-02-2013
salam bar sheykh

الاسم: فرزاد      البلد: تهران       التاريخ: 16-02-2013
مدد يا غوث زمان

الاسم: فريدون خاني      البلد: ديواندره       التاريخ: 26-02-2013
(اسلام ياشيخ محمد(قدس الله سره)


(يارب بالمصطفى انصر لنا غوثنا محمد عبدالكريم ياواسع الكرمي)

الاسم: درویش ایوب      البلد: دیواندره       التاريخ: 26-02-2013
سلام بر جناب شیخ غوث محمدتمنای دعای خیر دارم

الاسم: امیر طاها فیضی      البلد: ایران سنندج       التاريخ: 14-03-2013
سلام بر پیر طریقت حضرت حاج سید شیخ محمد کسنزانی
آرزوی دیدار هر چه زود تر را داریم
التماس دعا

الاسم: اشکان      البلد: بانه       التاريخ: 24-03-2013
سلام بر حضرت موسي زمان غوث العظم شيخ محمد کسنزاني

الاسم: سیروان      البلد: سنندج       التاريخ: 04-04-2013
سلام علیکم یا شیخ حاظر غوث زمان حضرت غوث سید شیخ محمد کسنزانی(قدس)

الاسم: خلیفه علیخان نوره      البلد: سنندج - نوره       التاريخ: 13-04-2013
سلام بر استاد حاضر حضرت شیخ محمد کسنزانی
به امید دیدار هر چه زودتر شما
التماس دعا

الاسم: رامتین      البلد: ایران       التاريخ: 17-04-2013
سلام بر شیخ و استادم در دنیا و اخرت غوث زمان حضرت شیخ محمد کسنزانی ق مدد یا شیخ

الاسم: هادی      البلد: تبریز       التاريخ: 21-04-2013
سلام علیکم به شیخ حاضر حاجی شیخ محمد کسنزانی وتمام مریدان باعرض تسلیت خلیفه محمد آرمرده جان به جان آفرین تسلیم کرد.

الاسم: حمید      البلد: اصفهان       التاريخ: 29-04-2013
سلام پیر مهربان به مهربانی خودتان مددم کنید

الاسم: شهریار      البلد: ایران       التاريخ: 01-06-2013
السلام علیک یا استاد السلام علیک یا نور عینی السلام علیک فداک ابی و امی

الاسم: محمد      البلد: کردستان بانه       التاريخ: 17-09-2013
مدد يا غوث الزمان سلطان مکان

الاسم: محي الدين      البلد: عراق       التاريخ: 08-11-2013
اللهم صل على محمد و آل محمد


الاسم: رامیار      البلد: کردستان-ایران       التاريخ: 13-11-2013
لبیک یا غوث الزمان

الاسم: مرجان      البلد: ایران       التاريخ: 30-01-2014
یا استاد جان مددددددد

الاسم: محمد مريوان      البلد: m.roin66@gmail.com       التاريخ: 20-02-2014
مدد يا غوث الزمان شيخ محمد کسنزان...

الاسم: حسین      البلد: ایران       التاريخ: 25-02-2014
یا شیخ مدد

الاسم: سميرا      البلد: ايران تهران       التاريخ: 18-03-2014
مدد يا غوث مدد يا استاد مدد

الاسم: مرضیه      البلد: فارس       التاريخ: 17-06-2014
مدد یا اهل المدد یا غوث محمد جان. اللهم احفظ لنااستادنا آمین یا رب العالمین.

الاسم: نرمین      البلد: سنندج       التاريخ: 29-06-2014
السلام علیک یا غوث حاضر
مدد یا غوث حاضر

الاسم: عليرضا خدابنده      البلد: تهران ايران       التاريخ: 08-07-2014
السلام عليک يا شيخنا و مولانا
الغوث الغوث الغوث الغوث الغوث

الاسم: محمد جواد      البلد: ايران -ديلم       التاريخ: 19-07-2014
سلام عليکم يا شيخ محمد کسنزان
مدد يا سيدي و مرشدي وتاج راسي ونورعيني .غوث

الاسم: مرتضی ر      البلد: آباده       التاريخ: 28-09-2014
السلام علیک یا شیخ محمد کسنزانی.مدد یا غوث مدد یا نور العینی

الاسم: درويش حسين      البلد: ايران -اردبيل       التاريخ: 16-11-2014
السلام عليك يا پير طريقت غوث جهان شيخ محمد كسنزان
مدد يا هو مدد يا حق مدد يا شيخ

الاسم: ظاهرفتحی      البلد: ایران نسل       التاريخ: 18-11-2014
مدد یا استادنا واستاد استادنا حضرت سلطان سید شیخ محمد.قدس سره.

الاسم: العبد .. مرید احمد      البلد: ایران       التاريخ: 24-12-2014
السلام علیک یا شاه و سلطان کسنزان حضرت شیخ محمد قدس الله سره. السلام علیک یا قطب عالم

الاسم: درویش محمود      البلد: مریوان       التاريخ: 26-12-2014
السلام عليک يا شيخنا و مولانا الغوث موحتاجم به دعای خیرتان یا شیخ

الاسم: درویش کمال سعیدی      البلد: دیواندره       التاريخ: 12-02-2015
السلام علیکم یا شیخ محمدعبدالکریم کسنزانی.. اشلونک یا سیدی اشوق لقائک فی الآتی ارجوا لکم التوفیق و السعاده والنجاح فی کل شئون، فی الطریقه و الشریعه.المرید آل الکسنزانی کمال السعیدی من مدینه دیواندره محافظه الکردستان.

الاسم: سلمان      البلد: ايران       التاريخ: 09-04-2015
سلام بر غوث زمان مدد

الاسم: ashkan      البلد: kurdistan       التاريخ: 19-10-2015
Hello D.r Nahro kasnazani I,m Ashkan from Baneh .Im so happy to meet you and your father. God bless you and your dad.I hope to see you soon.

الاسم: درويش      البلد: بوشهر       التاريخ: 27-10-2015
يا هو يا کسنزان
مدد يا غوث الزمان و سلطان المکان حاجي سيد شيخ محمد الکسنزان
استاد جان دعا کن يه روز چهره و صورت حقيقي و وجوديتو ببينم دعا کن يه روز بيام پيشت دعاکن خوب و پاک باشم از خدا براي شما ارزوي طول عمر و سلامتي دارم

الاسم: فرزاد      البلد: عبدالملکی       التاريخ: 19-01-2016
السلام علیک یا غوث محمد جان مدد یا سلطان الاولیا

الاسم: خليفه خه بات مرادي      البلد: ايران سنندج       التاريخ: 19-03-2016
السلام عليک يا حضرت الغوث محمد المحمد الکسنزاني.


أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error