الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
سئوال در مورد(فناي در شيخ)

پرسش:
آيا خداوند از بنده خود ميپذيرد كه در بنده اي ديگر از بندگانش – ولو اينكه شيخ طريقت باشد – فنا گردد؟.
پاسخ:
خداوند ميفرمايد :( بنده من به وسيله چيزي كه از فرايض نزد من محبوب تر باشد به من نزديك نشده است . و بنده من با نافله ها به من نزديك ميشود تا آنجا كه دوستش خواهم داشت . و هنگامي كه دوستش داشته باشم ، گوش او ميشوم كه باآن ميشنود و چشم او ميشوم كه با آن ميبيند و دست او ميشوم كه با آن حمله ميكند وپاي او ميشوم كه با آن راه ميرود. اگر از من چيزي بخواهد به او ميدهم و اگر از من پناه بجويد به او پناه ميبخشم ...) اين كار كه موءمني بتواند گوش و چشم و حركات و سكنات خود را در تمام اوقات با خواسته خدا منطبق ساخته و برآن حالت نگاه دارد خود از ثمرات محبت است كه فنا ناميده ميشود. به عبارت ديگر فنا تعبيري ديگر است از بالاترين درجه محبت بين بنده و پرودگار. پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلم ميفرمايد :( بنده ايمان نميآورد مگر اينكه مرا از خودش و فرزند وخانواده اش و تمام مردم بيشتر دوست داشته باشد). اين حديث به روشني ثابت ميكند كه فنا شدن در محبت پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم جايز است . و همچنين ثابت ميكند كه اين كار در ارتباط با وارثان و جانشينان روحي ايشان نيز جايز است . زيرا درنتيجه محبت آنها مريدان راحت تر ميتوانند از آنان در زمينه انجام شريعت اسلامي به كامل ترين شكل آنان پيروي كنند. تمام.

الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة