الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( صوفيه و حاكمان)

پرسش:
تا آنجا كه ما مي بينيم ، بزرگان صوفيه هيچگاه در طول تاريخ هيچگونه تضادي با حاكمان ناشته اند بلكه بالعكس دوست و ياور حكومت ها بودند .
پاسخ:
اين نگاه چندان دقيق نيست ، بررسي تاريخ صوفيه نشان مي دهد كه آنان همواره در ميان توده هائي از مردم بودند كه در ميانشان زندگي مي كردند و اگر شرايط ايجاب ميكرد براي مبارزه جهت از ميان بردن ستم ترديدنداشتند. شواهد موجود نيز در اين زمينه بسيار است . شايد يكي از بزرگترين آنها ايستادگي حضرت شيخ عبدالقادر گيلاني (ق) در برابر ستم خلفا به مردم بوده است( بايد بدانيم كه ايشان با پنج نت از خلفاي عباسي هم عصر بوده است ) و در عصر حاضر نيز مي توان از عمر مختار و شيخ عبدالقادر جزايري نام برد . همچنين نبايد مقاومت قهرمانانه شيخ عبدالقادر كسنزاني را در برابر قواي انگليس در زمان حضورشان در عراق فراموش كنيم . اما به هر حال راه هاي صوفيه بيش از اين كه سياسي باشد ، تربيتي و اجتماعي است و به همين خاطر به نيروهاي مسلط جامعه حمله و ابراز دشمني نمي كنند و اين نه به خاطر رضايت به ظلم ظالمان بلكه به خاطر ضرورت احكام آن است .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error