الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
شيخ احمد احسائي ( قدس الله سره )

نامش : احمد .
لقبش : احسائي ، به خاطر نسبت با محل زادگاهش ، يعني احساء قطيف .
مذهبش: حنفي .
طريقتش : طريقت قادريه كه از شيخ حسين بصرائي دريافت كرد .
نام فرزندش : محمد . كه در امور تدريس در تكيه جانشين پدر شد و تاء ليفات زيادي هم دارد مثل شرح الفيه سيوطي . تعريفات . شرح تهذيب المنطق .
شا گردانش : مريدانش در تمام نواحي عراق و حجاز جانشين او شدند كه مشهور ترين آنها شيخ اسماعيل ولياني است . حضرت شيخ اسماعيل ولياني به بغداد آمد و آن حضرت را در آنجا ملاقات كرد و اجازه طريقت و ارشاد را از ايشان دريافت كرد . آنگاه چهل روز با ايشان ماند و سپس به قازان قايه بازگشت تا مرشد طريقت قادريه شود . واينگونه شهرتش عالمگير شده و خود تبديل به پرچمي از پرچم هاي صوفيه گرديد .
مسكنش : در احساء و سپس بصره و سپس در بغداد و در تكيه اي كه در محله راء س القريه قرار داشت مسكن گزيد . اين تكيه در كنار شط دجله قرار داشته و به تكيه احسائيه معروف است . زندگيش: شيخ احمد احسائي در در مدرسه اي كه به نام خودش ناميده ميشد شريعت و طريقت را آموزش ميداد . اين تكيه بعدا" خالد يه ناميده شد . سيد احمد ابن ابراهيم، مدرس تكيه خالديه قصيده اي در مدح شيخ احمد احسائي سروده كه ترجمه آن اينست : سلام خدا بر تو با د اي بهترين مرشد ي كه ما تاكنون ديده ايم .- مرشدي كه ديگران را بر مسير شريعت راهنمائي مي كرد – تو با تقرب يافتن به خدا پاداش گرفته اي و با پا كا ن جاودانه خواهي بود . – سرزمين عراق و مردمش در پناه تو مي زيستند و با وجه پاك تو بود كه ما به فهم و سعادت رسيده ايم – تو در ميان قوم، با علم و تقوايت ممتاز بودي و اهل راستي همگي بر اين امر هم عقيده اند كه تو همتائي نداشتي – به خاطر تقواي خدا شصت حج را به جا آوردي و آن هم به روشي كه خدا و محمد راضي و خرسند شدند . – در اخلاق تو نور محمد است و اين خود برهاني است بر اين كه تو سيد و از اولاد رسولي – اگر روزي سنگ ها نيز بر آنچه ديده اند شهادت دهند رباط خالديه هم بر آنچه از تو ديده شهادت خواهد داد .- . روايت شده است كه وقتي زماني دراز از عمر او گذشت روزي گفت من منتظر كسي هستم كه امانت پيامبر را به او بسپارم . وقتي شيخ اسماعيل ولياني را ديد گفت : سپاس خداي را كه اين امكان را به من داد تا اين امانت را به اهلش بسپارم . وفاتش : او تقريبا" در 1102 هجري وفات يافت و در همان مدرسه به خاك سپرده شد .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error