الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
(سئوال در مورد هوي و اراده )

سئوال :
امام گيلاني در صفحه 15 و 16 كتاب فتوح الغيب مي گويد : ( پيامبران از نظر هوي معصومند و بقيه خلق ، از انس و جن كه مورد تكليف قرار گرفته اند از اين امر معصوم نيستند و تنها اوليا از هوي و ابدال از اراده معصومند ) لطفا" اين گفته را برايمان توضيح دهيد .و بفرماييد كه منظور امام گيلاني از هوي و اراده چيست ؟

پاسخ :
در ابتدا بر آنيم تا معني كلمه عصمت را توضيح دهيم . شريف جرجاني در تعريفات خود در مورد عصمت ميگويد : " ملكه ء اجتناب از گناهان با وجود توان انجام دادن آن " ، اين ملكه آنطور كه امام غزالي ميگويد :" فيضي الهي است كه به انسان توان ميدهد تا به خير روكرده و از شر رو برگرداند تا آنجا كه اين امر برايش دروني و نامحسوس ميگردد. " .خداوند در اين مورد ميفرمايد : (ولقد همّت به و هّم بها لو لا ان راي برهان ربّه ).آنطور كه تاج الدين سبكي ميگويد ، تمام امت بر عصمت انبياء در آن چيز هائي كه به تبليغ و غير آن مربوط است اجماع دارند . آنطور كه شيخ اكبر ، ابن عربي ميگويد : نزد صوفيه اختلافي بين ( حفظ ) اولياء و( عصمت) انبياء وجود ندارد . مگر اينكه به خاطر حفظ ادب در مورد پيامبر ، مابراي ولي از كلمه حفظ استفاده ميكنيم زيرا به خاطر علمي كه تجلي الهي به قلب اولياء عطا كرده است شيطان راهي براي نفوذ به آن ندارد. بعضي از مشايخ برآنند كه بين حفظ و عصمت تفاوت وجود دارد ، به اين معنا كه عصمت هم مربوط به قبل و هم بعد از نبوت بوده و حفظ تنها همزمان با ولايت است نه قبل از آن . واما در توضيح سخن حضرت شيخ عبدالقادر گيلاني بايد گفت : هوي نزد غوث اعظم (قدس الله سره ) تمايل نفس است به دنيا و وابستگي اش به مخلوقات . ايشان ميفرمايد:" اي صاحب هوي ، رغبت تو به دنيا است در حاليكه تمايل آن قوم (اولياء) به آخرت است . تو دنيا را ميبيني و آنهاپروردگار زمين و آسمان را مي بينند . تو با خلق انس گرفته اي و آنها با حق انس گرفته اند . قلب تو وابسته به كسي است كه بر روي زمين است و قلب آن قوم وابسته به پروردگار عرش است . " اين سخن به آن معنااست كه باطن انبياء عليهم السلام از اميال و خواهش هائي كه – حتي براي يك چشم برهم زدن – مانع ميان آنها و خداي تعالي ميشود معصوم است . حفظ اولياء نيز همينطور است ، اولياء كساني هستند كه در اينجا با لفظ (قوم) ناميده شده اند . و اما" اراده" نزد غوث اعظم (قدس الله سره) عبارت است از :( بر انگيخته شدن قلب در طلب حق سبحانه، و ترك هر چيز غير از او ) پس بنده بايد اراده كردن براي به دست آوردن بهره هاي دنيائي را ترك كند و تنها ارادهء مولا (جل و علي) نمايد . همانا خداوند قلب ابدال را ازاراده كردن براي هر چيز غير از خودش محفوظ ميدارد . آنها جز وجه كريم خداوند و رضايتش چيزي نميخواهند و حتي ميل به بهشت و ترس از جهنم نيز باعث غفلت آنان از خداوند نميشود . تمام .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error