الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( تكيه و وابستگي آن به اهلبيت عليهم السلام)

هنگامي كه اين سخن خداوند نازل شد : ( في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيه اسمه ) يعني در خانه هائي كه خداوند اجازه داد تا رفعت يابند و نام خدا در آنها ذكر شود ، از رسول خدا (ص) پرسيدند كه اين خانه ها كدام اند؟ ايشان فرمود : بيتي و بيت فاطمه و علي ، يعني خانه من و خانه فاطمه و علي . و از آنجا كه اجازه رفعت يافتن ذكر در اين خانه ها به دليل جاودانه بودن اين آيه جاودانه است ، اين نشان دهنده آن است كه در خانه هاي ( آل نبي) تا روز قيامت ذكر خدا اوج ميگيرد و رفعت مي يابد و در آن و بر گرداگردش انبوهي است از قلب مرداني كه به پيمان خود با خدا عمل ميكنند و كسب و كار آنها را از ياد خدا باز نمي دارد . درست مانند فرشتگان كه به دور عرش حلقه زده و براي سپاس از پروردگار خويش تسبيح مي كنند و از تسبيح خود خسته نميشوند . از اين رواست كه ما ميگوييم تكايائي كه خانه خدا محسوب ميشوند بايد دو شرط داشته باشند: اول : سرپرستي آن در هرزمان بر عهده آل نبي است، زيرا آنها اهل ذكر ، و خاصّ اين خانه هايند و اين آيه اصلا" در مورد آنها نازل شده است . دوم : اين خانه ها به اذن خداي تعالي گشايش يافته تا در آنها ذكرش به جا آورده شود . يعني تمام كارهائي كه كلمه ذكر آنها را شامل ميشود ، مثل : نماز تسبيح ، تفكر ، تذكر ، علم و عمل صالح . و بر اين اساس امكان ندارد بين ذكر ، اهل ذكر (يعني اهل بيت عليهم السلام ) و خانه ذكر ( تكيه) تا روز قيامت انفصال و جدائي ايجاد گردد .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error