الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( تكيه )

تكيه : مكان ذكر است ، جائي است كه رحمت خداي تعالي بر زمين مي نشيند . زيرا خداوند فر موده است (انا جليس من ذكرني) يعني من همنشين كسي هستم كه مرا ذكر كند . تكيه : مكان كلام الهي و يا سخن گفتن با خدا از طريق ذكر است و جاي سخن دنيائي و يا سياسي نيست . تكيه: مكان وحد ت و توحيد است . تكيه: مدرسه روحي است كه مريدان را در آن براي تقرب به سوي خدا تعليم ميدهند و روح را آماده ميسازند تا به مراتب ولايت نزد خداي تعالي و به مقام خلود برسد . تكيه :مدرسه اصلاح روحي است كه در آن دو درس ( ايمان و استقامت )را به صورت عملي آموزش مي دهند . تكيه : مدرسه تربيت اخلاقي است ، براي تزكيه نفوس و تطهير قلب از پليدي هاي آن . تكيه : مدرسه ديني است ، تا امور دين را ، اعم از فقه و تصوف به مريدان آموزش دهند . تكيه : مدرسه ارشادي است ، تا اصول امر به معروف و نهي از منكر ، با دست و زبان و قلب را در حد امكان به مريدان بياموزند. تكيه : خانه حقيقي مريد است ، زيرا او را براي آخرت آماده ميسازد و واميدارد تا براي آخرت آماده شود . تكيه : بهشت است ، جائي است كه بهشت با تمام باغها و زيبائيها و نعمت هايش تجلي مي كند . تكيه : خانه اول وآخر مريد است . يعني اولين خانه اي است كه مريد براي بازگشت به سوي خدا رو به آن ميكند وآخرين خانه اي است كه در آن وبه وسيله آن به آنچه كه ميخواهد ميرسد و با وجود آن نيازي به خانه ديگر ندارد . تكيه: مكان جود و كرم و سخاي نبوي است زيرا جايگاه حلقه هاي ذكر است و حلقه هاي ذكر انطور كه پيامبر (ص) فرموده باغ بهشت است و از اين رو جائي است كه دعا در آن اجابت ميشود زيرا خداوند فرموده است : ( لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون) يعني : آنچه كه دلتان ميخواهد در آن هست و آنچه كه دعا كنيد در آن برايتان وجود دارد . تكيه: مكان تجلي امان روحي الهي است و از اين رو بر مريدان واجب است كه به صورت مستمر در آن حضور يابند و از اين طريق قلبشان به ذكر و نور خدا جلا يابد و منجلي گردد . تكيه: مكان تجلي الهي است .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error