الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( حدود و نيروي عمليات تيغ باز)

همانا اعمال خارق العاده و آنچه كه (كرامت ) ناميده ميشود – اگر خدا ي سبحانه و تعالي بخواهد و اراده كند كه آن را بردست بنده اي آشكار سازد – حد و اندازه خاصي ندارد . زيرا امرِ خداوند نسبت به اشياء، بر اساس اين سخن اوست كه( انما امره اذا اراد شيئا" ان يقول له كن فيكون . يعني امر خداوند وقتي كه اراده چيزي كند به اين گونه است كه ميگويد باش پس ميشود ) بر اساس اين قدرت (كن فيكون) است كه معجزات براي انبياء و كرامات براي اولياء حاصل ميگردد . خداوند هرگاه كه بخواهد قوانين مادي را براي يكي از پيامبران و يا صالحان تعطيل كند چنين مي كند ، از اين رو است كه محدود كردن ميزان حصول معجزات و يا كرامات – درحقيقت – حّد و اندازه قائل شدن براي كار هاي خارق العاده اي كه بر دست نبي و يا ولي رخ ميدهد نيست ،بلكه محدود كردن كارهائي است كه خداوند قادر به انجام آنها است ، در حاليكه قدرت خداوند محدوديتي ندارد . انكاركردن كارهاي خارق العاده به اين معناست كه بگوييم ،( قوانيني وجود دارد كه خداوند آنها را وضع كرده اما نميتواندتغييرشان بدهد) . و اين سخن خطاست . حضرت سيد شيخ عبدالقادر گيلاني (قدس الله سره ) ميفرمايد : "اعتقاد پيروان كتاب و سنت رسول خدا (ص) آن است كه شمشير به طبيعت خود نمي بُرد بلكه اين خداي تعالي است كه به وسيله شمشير ميبرد و آتش به طبيعت خود نمي سوزاند بلكه خداي عزّ و جل باآن ميسوزاند و غذا به طبيعت خود سير نمي سازد بلكه خداوند به وسيله آن سير ميكند وآب به طبيعت خود سيراب نمي سازد بلكه خدا به وسيله آن سيراب ميكند ، و برهمين اساس خدا در همه اشياء مختلف و به وسيله آن اشياء تصرف و تاءثير گذاري ميكند و اشياء ابزارهائي در دست خداوند هستند كه با آنها هركار كه بخواهد انجام مي دهد . " ايشان درادامه سخنان خود به حادثه نسوختن ابراهيم (ع) در آتش( پس از آنكه خداوند به آتش گفت : يا نار كوني بردا و سلاما علي ابراهيم : يعني اي آتش بر ابراهيم سرد و سلام باش) اشاره ميكند . آنچه كه باعث ميشود تا ما نيروي آتش را براي سوزاندن قانوني طبيعي دانسته و حادثه نسوزاندن آتش را مخالفت با قوانين طبيعي -كه منطبق با عقل فطري است - بدانيم اين است كه عادت كرده ايم همواره ببينيم ،آتش مي سوزاند . از آنجا كه انجام كارهاي به ظاهر خارق العاده ، بيرون رفتن از دايره رخدادهائي است كه آدميان به آن خو و عادت كرده اند ، در نتيجه عقلي نيز كه- به واسطه طبيعت و قدرتش- بر اساس آن چيز هائي كه به آنها عادت كرده عمل و حكم ميكند نميتواند آنها را شناسائي و تعريف كند . قدرت كرامت بر درجه و يا مقام شيخ در فرياد رسي و دستگيري از ديگران استوار است و اين امر نيز (بر اساس نقش و وظيفه اش) بر درجه و مقامي كه شيخ از لحاظ تقوا و تقرب به خدا دارد تكيه دارد . زيرا خداوند تعالي ميفرمايد (ان اكرمكم عندا لله اتقيكم : يعني همانا گرامي ترين شما نزد پروردگارتان با تقوي ترين شماست). آنچه را كه فلان شيخ انجام مي دهد كسي ديگر كه در راهي ديگر است نمي تواند انجام دهد ، هرچند كه همه طريقت ها با هم اند و همگي از طريق درب شهر علم پيامبر ، مولانا علي (ع) به حضرت رسول اعظم سيدنا محمد (ص) ميرسد. پس فتح رباني براي بنگان سالك راه خدا بر اساس اختلافشان در سلوك و عبادت ، مختلف است . آنچه كه شايسته است در اينجا به آن اشاره كنيم اين است كه مريد ي كه اين نوع عمليات بر دستش ظاهر ميشود تا زماني كه از بركت شيخ استمداد نكند و به واسطه مقامش به خدا توسل نجويد نميتواند كاري كند .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error