الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( سئوال در مورد نظام عددي اذكار و اوراد )

سئوال :
ما در مورد وجود عد د در تسبيحات و اذكار اعتراضي نداريم ، زيرا احاديث زيادي وارد شده كه در آن اعدادي معين براي بعضي از تسبيحات بيان گرديده است ، سئوال ما در مورد شرعي بودن اعدادي است كه نه از لحاظ كمّي و نه نوعي در سنت نبوي نيامده است .
پاسخ :
نخست اين كه هيچ تسبيح يا وردي از اوراد طريقت نيست كه به شكلي در سنت مطهره وارد نشده باشد ، ما در اينجا يكي از آنها را مثال مي زنيم : ( لك الحمد يا قدوس لا اله الا الله ) . اين تسبيح از سه جمله تشكيل شده است :
1- لك الحمد : در مورد اين بخش از تسبيح ياد شده بايد گفت كه سپاس و ستايش از خداوند با هر جمله و شيوه اي كاري است شرعي .
2- يا قدوس : يكي از اسماء خداوند است كه خود او به ما فرمان داده است تا با آنها وي را بخوانيم : ( ولله الاسسماء الحسني فادعوه بها) يعني خداوند نام هاي زيبائي دارد پس با آن نامها وي را بخوانيد
3- لااله الاالله : اين نيز كلمه توحيد است كه هركس آن را خالصانه بگويد وارد بهشت ميشود و دژ محكم خداست كه هر كس وارد آن شود در امان است . بقيه اوراد و تسبيح ها هم همينطور است ، يعني اگر صريحا" در قرآن و سنت نيامده به شكل ضمني آمده است . واما در وحله دوم ، اعداد: يعني سئوال در مورد آنچه كه در طريقت كسنزاني شناخته شده است ، مشروعيت اين اعداد و اين كه آيا مجاز است شخصي پس از رسول خدا (ص) اعدادي را به ذكر و تسبيح اختصاص دهد ؟ ما در پاسخ مي گوييم كه آري مجاز است ، زيرا صحابه اين كار را قبلا" انجام داده اند و رسول خدا (ص) منكر كارشان نشده و از اين كار بازشان نداشته است . روايت شده كه ابوهريره وردي خاص داشت كه آنرا روزي دوازده بار مي گفت . از خالد ابن سعد روايت شده كه وردش چهل هزار بار بود . ابودرداء يكصد هزار بار تسبيح مي كرد و تعدادي از تابعين وردي داشتند كه تعداد تكرار آن 30 هزار بار بود .
ورد بعضي از آنهاهم 300ركعت نماز ، و ديگري 600، تا 1000 ركعت نماز بود . سوم اين كه : در مورد افزودن بر دين بايد بگوييم :آنچه كه در شريعت اسلامي ثابت شده است اين است كه ذكر و تسبيح از امور ( توقيفي) مثل فريضه نماز و روزه و حج و زكات نيستند كه به همان شكل گفته شده ، پيروي از آنها واجب باشد ( مثلا" تعداد ركعتها ي هر نماز و زمان آن و ...) . ذكر به ميزان تلاش مسلمان و اندازه توانش در انجام هر چه بيشتر آن ، آنطور كه خودش متناسب مي بيند – خواه با عدد و خواه بدون عدد- واگذار شده است . هنگامي كه پير طريقت تسبيحات و اعداد مشخصي را – بر اساس شناخت خاصي كه از تسبيحات و قواعدش دارد – بر مي گزيند ، در واقع آنرا براي تمام مسلمانان واجب نمي كند بلكه تنها براي خود و كساني كه ميخواهند بر طريقت و راه او در امر عبادت زياد، سير و سلوك كنند فرض ساخته است ، و هر كس كه اذكار ياد شده را انجام ندهد مرتكب گناه نشده و با شرع مخالفت نورزيده است و نهايتش آنست كه ميگويند ( من لا ورد له لا وارد له) يعني كسي كه ورد و ذكرنداشته باشد وارداتي نظير خير و بركتي كه اميد ش را دارد نيز نخواهد داشت . اين كار نيز اضافه كردن چيزي به شريعت و يا واجب كردن چيزي كه خدا و رسولش واجب نكردند نيست بلكه يكي از سنت هاي حسنه اي محسوب ميشود كه پيامبر (ص) امر به بنا نهادن آن كرده است .
از جرير ابن عبدالله نقل شده است كه گفت : ( گروهي از مردم كه جامه اي از پشم پوشيده بودند نزد رسول خدا (ص) آمدند ، ايشان از وضع و حالشان پي برد كه بسيار نيازمندند . در نتيجه دستور داد كه مردم صدقه بدهند ، اما آنها از اين كار خودداري كردند تا آنجا كه آثار ناراحتي از صورت ايشان(ص) پديدار گشت . جريره مي گويد : سپس مردي از انصار كيسه اي پول آورد كه از سنگيني به سختي حملش ميكرد ، بعد از او ديگران نيز كه آثار شادي را در چهره پيامبر ديدند از كار آن شخص پيروي كردند . آنگاه رسول خدا (ص) فرمود : (هر كس كه در اسلام ، سنت نيكوئي بنا نهد ، اجر هر كس كه بعد از او هم آن كار را انجام دهد برايش نوشته ميشود بدون آنكه از اجر انجام دهنده كم شود ، و هركس كه سنت بدي را بگذارد بار گناه هركس كه بعد ازاو نيز آنرا انجام دهد بر دوشش خواهد بود بدون آنكه از بار آن شخص انجام دهنده كم شود ) پس اگر روش خاصي در صد قه دادن، پيامبر (ص) را خشنود ساخته و ايشان آنرا سنت حسنه ناميده است كه همه به خاطر انجام دادنش پاداش مي گيرند ، تربيت مردم بر اساس ذكر خدا و در سايه قرآن كريم و سنت مطهره از چارچوب اين رهنمود جاودانه نبوي خارج نيست . تمام .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة
الاسم: فرزاد فريدي پارسا      البلد: ايران _ تبريز       التاريخ: 10-03-2010
سلام و رحمت خدا بر حضرت شيخ و مريدان آن حضرت. فقط يك كلام (من غلام حلقه ه گوش شما هستم)


أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error