الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح (زمين)

در لغت : زمين: 1- يكي از سيارات منظومه شمسي است كه ما در آن زندگي مي كنيم . 2- بخشي از آن .
در قرآن كريم : اين كلمه 461 بار با صيغه هاي مختلفش در قرآن كريم آمده ، كه يكي از آنها اين است : (يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون) عنكبوت 56 – يعني اي كساني كه ايمان آورده ايد ، زمين من وسيع است پس مرا پرستش كنيد .
در اصطلاح صوفي : شيخ عبدالقادر جزايري ميگويد : " زمين اولين مخلوق دنيا است كه خدا آن را جائي براي بيشتر عناصر مولد قرار داده و در بين ساير اركان، مقصود است .
در زمين است كه در بهشت خواهيم بود و در آن محشور ميشويم ، در روز قيامت صفتش تغيير مي كند و تبديل به ساهره ميشود يعني جائي كه در آن نميشود به خواب رفت ." شيخ عبدالوهاب شعراني ميگويد : " عارفان با روح خود –نه جسمشان – در اين زمين رفته اند . شيخ احمد ابن رفاعي و افرادي ديگر در اين زمين رفته اند و خبر داده اند كه اگر تمام آسمان ها و زمين ها در اين زمين قرار گيرد تنها مثل حلقه اي است كه در دشتي وسيع افتاده باشد ." در اصطلاح كسنزان : " زمين طريقت : شريعت است . زمين حقيقت : قلبي است كه حجاب ها و پوشش ها از آن به كناري رفته باشد ، چرك ها و كدورت ها از آن پاك شده و سختي و صلابتش از طريق انجام اذكارالهي كه مشايخ طريق ( قدس الله اسرارهم) اجازه داده اند در هم شكسته شود و تبديل به خاكي خشك و پژمرده گردد و آنگاه كه آب تجلي حقيقت بر آن ببارد قلب تكان ميخورد و خاكش بر مي آيد و گياهاني بهجت آور از حقايقي را مي روياند كه ثمرات خود را در دنيا و آخرت خواهد داد . پيامبر (ص) مي فرمايد:( قلب الموءمن عرش الرحمن) يعني قلب موءمن عرش خداي رحمن است و يا به عبارت ديگر زمين تجلي اسم (رحمن ) اوست كه همه چيز را در بر گرفته است ، پس زمين حقيقت است .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error