الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
شيخ داود طائي (قدس الله سره)

مشرق شمس عرفان ، مطلع اقمار ايقان لقوامض اسرار .
نامش: داود بن نصير.
لقبش: طائي .
كنيه اش: ابوسليمان .
مذهبش: مذهب حنفي .
طريقتش: طريقت عليه .
معاصرينش: با ابوحنيفه نعمان صحبت داشته است .
محل زندگيش: كوفه .
زندگي اش: او عالم رباني و يكي از پيران سرشناس طريقت عليه بود كه اهلبيت را دوست داشت و بسيار از آنان ياد مي كرد و مريدانش را تشويق مي كرد تا از آنان پيروي كنند . او مجالس ذكر و علمي داشت كه صلحاء و علماء و جويندگان راه حق در آن از درياهاي علوم ربّاني اش بهره ميبردند و به كلمات نوراني اش گوش فراميدادند . او در اواخر دوران خود با شيخ معروف كرخي ملاقات كرد و ديد كه عليرغم سن كم و اين كه تازه از دست امام علي ابن موسي الرضا(ع) اسلام دريافت داشته ، ميتواند اسرار طريقت را حمل كند .
علي ابن موسي الرضا (ع) مرشد علوي در زمان خود بود و او هم عليرغم سن و سال كمش حجت بود و هيچكس نميتوانست با او برابري كند بسياري از علماي زمانش از او بهره ميبردند و اخلاق نبوي و انوار محمدي را از آبا و اجداد خود به ارث برده بود . از كراماتش: او خود ميگويد : در همسايگي من پيرزني از دنيا رفت كه طاعت زيادي نداشت به من گفته شد ، اي داود به قبرش نگاه كن ، من نيز نگاه كردم و ديدم كه در آن نوري بزرگ و بستري نرم و تختي بلند قرار دارد . `پرسيدم : چگونه مستوجب اين مقام شده است؟
پاسخ دادند: در سجده هاي خود با ما انس داشت و ما نيز انيس تنهائي اش شديم . در روايت است كه شيخ داود نان ميخورد ، و در همان حال يك نصراني از كنارش ميگذشت شيخ تكه اي از نان را به نصراني داد و آن مرد به خانه اش رفت ، نان را خورد و آن شب با همسرش همبستر شد و خداوند معروف كرخي را در بطن همسرش قرار داد .
وفاتش: در سال 165 هجري در حال سجو د از دنيا فت .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error