الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
 ابدال

در لغت
" بدل- ابدال – بدلاء( نزد صوفيه ) :
1- كسي كه كار پيروانش بر عهده او گذاشته ميشود .
2- يك (ولي)  از بندگان خداوند كه از هر چيز جز خدا بريده است .

در قرآن كريم
ماده ( ب د ل ) در قرآ ن 44 بار با مشتقات مختلفش آمده است . مثلاً خداي تعالي ميفرمايد : نحن قدرنا بينكم الموت و ما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم و ننشئكم في ما لا تعلمون.

در اصطلاح صوفي 
شيخ ذوانون مصري ميفرمايد : ابدال كساني هستند كه براي بزرگداشت پروردگارشان و به خاطر شناخت جلال او، خدا را در دل ياد ميكنند . آنها حجت خدا بر خلق اويند . خدا آنها را در نور درخشان محبت خويش پوشانده است و برايشان پرچم هاي هدايت در مسير رسيدن به خود را بر افراشته است .
و آنان را قهرماناني براي اراده خود قرارداده است و به آنها خودداري در برابر مخالفت نسبت به خود بخشيده و با مراقبت، بدنهايشان را پاك كرده و با عطر معاملهء با خويش، خوش بويشان ساخته و لباسي حلال از بافته مودت خود بر آنها پوشا نده و بر سر آنان تاجي از مسرت خويش نهاده و سپس ذخاير غيوب را به قلب ها وديعه داد كه به مواصلت و پيوند با او وابسته است .
شيخ فزازه شامي ميگويد : ابدال كساني هستند كه غذايشان فقر ، خوابشان غلبه ، سخنشان ضرورت ، خاموشيشان حكمت و علمشان قدرت است .
 شيخ ابوطالب مكي ميگويد : بدل كسي است كه با معاني ، صفات عبوديت را به صفات ربوبيت ، و اخلاق شياطين را به اوصاف موء منين و طبيعت حيواني را به اوصاف روحانيان مبدل سازد  و او ميگويد : ابدال كساني اند كه موقوف به حفظ نيستند بلكه قائم به حافظ اند .
امام قشيري ميفرمايد : ابدال فريادرس خلق اند به واسطه آنها است كه خدا خلق را برپا ميدارد و سرپرستي ميكند ، و از دور يا نزديك بلا را از آنان دور ميسازد 
غوث عبدالقادر گيلاني ميفرمايد : ابدال كساني هستند كه از اراده خود فاني شده اند و اراده خدا جاي اراده آنها را گرفته است . آنها تا زمان مرگ با اراده خدا اراده مي كنند .
 و ميفرمايد : ( ابدال خاصان خاص خدا هستند ) .
و ميفرمايد : ( ابدال كساني هستند كه دلشان براي خدا شكسته است ، عارفان موحدي هستند كه صاحب علم و عقل اند ، سروران و اميران و بزرگان و حاميان خلق اند ، جانشينان و دوستان و اعيان و محبوبان خدايند ؛ سلام خدا بر آنها باد ) .
شيخ نجم الدين كبري ميفرمايد :  ابدال ميخ ها و كوه ها ي زمين اند ، اهل زمين به واسطه آنها روزي ميخورند ، و به واسطه آنها بر آنان باران ميبارد ،ابدال كساني هستند كه خدا به واسطه آنها زمين را برپا ميدارد ؛ آنها هفتاد نفرند ؛ چهل نفر در شام و سي نفر در بقيه زمين ؛ هيچيك از آنان نمي ميرد مگر آنكه خدا كسي را جانشينش ميسازد . 
شيخ اكبر ، محي الدين عربي ميفرمايد : ابدال هفت نفرند ، نه كم ميشوند و نه زياد ، خداوند هفت اقليم را با آنها حفظ ميكند ، هر بدلي در آن اقليمي دارد . 
شيخ علي ابن محمد شيرازي ميفرمايد :  ابدال و بدلاء چهل نفرند كه به اخلاق خدا آراسته اند ، آنها اهل اراده و صلابت و خوبي كردن به كساني هستند كه به آنا ن بدي كرده است .
آنها اهل تجريد و تنهائي و تفويض و تسليم اند ، به اصلاح امورخلق و كشيدن بار هاي آنان قيام ميكنند و در حق خلق همانطور كه خداوند اراده كرده عمل ميكنند .؛ آنچه را كه حكم خدا اراده كرده اراده ميكنند ، خدا از آنها راضي است چون آنها از خدا راضيند ؛ وجود خود را به موجود حقيقي بخشيده اند و از اين رو خدا آنان را با كراماتي آشكار و اوصافي كامل گرامي داشته است . 
شيخ احمد ابن محمدبن عباد شاذلي: ابدال هفت مردند كه اهل فضل و كمال و استقامت و اعتدال اند و از وهم و خيال رها شده اند
شيخ سليمان خلوتي ميگويد:بدل نزد اين قوم يكي از ابدال است كه طايفه اي شناخته شده هستند و در اين هستي وظايفي دارند و ابتداي اين درجه آن است كه خداوند بدي هايشان را به خوبي تبديل كرده است  .
امام محمد ابي العزايم ميگويد : ( ابدال كساني هستند كه خدا مشاهد مقيد شان را به مشاهدات مقدس خود تبديل كرده است ).
او ميگويد :  بدل يكي از اين دو تن است :
1- خزانه دار علم احكام شرعي ، زيرا او دانا ترين شخص به احكام شريعت در عصر خود است ، علما به او مراجعه مي كنند و به اين طريق او بدلي از ابدال پيشوا ميشود.
2- و ميتواند خزانه دار علم به خدا و ايام الله و امراض نفس و تزكيه آن باشد؛ اين شخص دانا ترين فرد زمان خود به راه خدا و سرگذشت پيشينيان صالح و احوال اهل يقين است .
او مرجع سالكان است و از اين رو (بدل روحاني ) ناميده ميشود . و ميتواند نفوس را از پستي ها پاك كند .

در اصطلاح كسنزان
ابدال دو معني دارد ؛ معني اول ابدال به معني عام است ، كه ميتواند صورت و صفات خود را تغيير دهد ، اين ها زيادند و باا اولياء غير خود در چيزي تفاوت ندارند . هر كس كه به فناء في الله تعالي برسد ميتواند به هرچيزي بگويد باش ، و آن چيز به اذن خدا باشد . در نتيجه تغيير صورت و يا در يك زمان، بودنش در مكان هاي زياد مشكل نيست .
زيرا اين امر به قدرت خدا مربوط است و او ميتواندهرچه از امور مادي ياروحي را كه بخواهد براي اولياي خويش جاري سازد .
دوم : ابدال به معناي خاص ، كه همان رجال الغيب اند كه از حيطه غوث زمان خارج اند ، آنها ارتباطي با عالم ملك ندارند بلكه ارتباطشان با عالم غيب است .
هركدام از آنها در مقام غوث است اما خود را ظاهر نمي سازد و خلافت روحي بزرگ را در عالم ملك (زمين ) كه تنها از آن يك نفر است بر عهده نمي گيرد .
آنها مخصوص غيب مطلق اند ، با اين وجود اگر غوث حاضر صدايشان كند خواسته اش را اجابت ميكنند ، تعداد اين ابدال از زماني به زمان ديگر متفاوت است .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error